JÄÄTYVÄ 2017 -harjoitus: Viranomaisten ja elinkeinoelämän yhteistoimintaa sähkönjakelun häiriössä testataan Pohjois-Savossa

Julkaistu 02.10.2017 - Kategoriassa Tiedote

Valtakunnallinen JÄÄTYVÄ 2017 -harjoitus: 

Viranomaisten ja elinkeinoelämän yhteistoimintaa sähkönjakelun häiriössä testataan lokakuussa Pohjois-Savossa

Kuopion ja Siilinjärven alueella harjoitellaan 4.–5.10.2017 eri tahojen yhteistoimintaa sään aiheuttamassa laajassa sähkönjakelun häiriössä, joka kohdistuu sekä paikalliseen että valtakunnalliseen sähköverkkoon. JÄÄTYVÄ 2017 -harjoituksen toteutuksesta vastaa Huoltovarmuusorganisaation voimatalouspooli ja siihen osallistuu laaja-alaisesti alan toimijoita, viranomaisia ja alueen kunnat. Harjoitus näkyy Pohjois-Savon alueella, mutta sähköjä siinä ei todellisuudessa katkaista.

JÄÄTYVÄ 2017 -harjoituksen kohteena on sään aiheuttama laaja-alueinen ja pitkäkestoinen kanta- ja jakeluverkkojen sähkönjakelun häiriö, joka lamauttaa pitkäksi aikaa yhteiskunnan perustoiminnot Pohjois-Savon alueella Savon Voima Verkon ja Kuopion Energian jakelualueilla.

Harjoituksessa on selvitelty ennakkoon kuutta osa-aluetta, joiden toimintaa harjoituksessa tullaan testaamaan: vikojen korjaustyön resurssien ja kaluston riittävyys, virka-avun käyttö, kunnan johtoryhmän toiminta, polttoaineen jakelun varmistaminen, sähkön palautusjärjestyksen toteutus ja tiedottaminen.

Harjoituksen tavoitteena on lisätä viranomaisten, kuntien ja elinkeinoelämän toimintakykyä sähkönjakelun vaikeassa häiriötilanteessa. Lisäksi harjoituksen avulla varmistetaan ja kehitetään toimintamalleja sekä vikojen korjauksessa käytettäviä laitteistoja ja välineitä. Harjoituksessa selvitetään yhteistyön ja yhteydenpitojärjestelmien toimivuutta pitkäkestoisessa sähkökatkossa:

  • viranomaisten ja elinkeinoelämän välillä
  • energia-alan korjaustyössä ja sähköjen palautuksessa  
  • yhdenmukaisessa tiedottamisessa organisaatioiden sisällä ja organisaation ulkoisille sidosryhmille
  • kuntien todellista kykyä toimia poikkeuksellisessa tilanteessa

Huoltovarmuusorganisaation voimatalouspoolin aiemmat TOUKO 2011- ja VALVE 2014 -harjoitukset ovat osoittaneet, että kunta- ja julkishallinnon varautumiselle sekä sähköyhtiöiden ja viranomaisten yhteistyön kehittämiselle on tarvetta.

Harjoitusta valmisteltu yli vuosi

JÄÄTYVÄ 2017 -harjoitusta on valmisteltu runsaan vuoden ajan. Mukana valmistelussa ovat olleet toimialan yhteiskunnallisesti kriittiset toimijat. Mukana valtakunnallisessa harjoituksessa on yli 300 henkilöä eri organisaatioista.

JÄÄTYVÄ 2017 -suurhäiriöharjoitusta edelsi Kuopiossa 26.8. osana Kuopio juhlii -tapahtumaa pidetty ”Pahasti poikki” -varautumisen teemapäivä. Teemapäivässä opastettiin asukkaita toimimaan pitkissä sähkökatkoissa muun muassa kotivaraan liittyvissä asioissa.

JÄÄTYVÄ 2017 -toteutuksesta vastaa Huoltovarmuusorganisaation voimatalouspooli, ja siihen osallistuvat kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj, Huoltovarmuuskeskus, Puolustusvoimat, Siilinjärven kunta, Kuopion kaupunki, Savon Voima Verkko Oy, Kuopion Sähköverkko Oy, Kuopion Vesi, Pohjois-Savon pelastuslaitos sekä useita muita viranomaisia ja yrityksiä.

Lisätietoja harjoituksesta:

Petri Nieminen, voimajärjestelmäasiamies, Huoltovarmuuskeskus
p. 029 505 1060
petri.nieminen@nesa.fi

Arto Pahkin, valvomopäällikkö, Fingrid Oyj
p. 0400 756 146
arto.pahkin@fingrid.fi

Matti Ryhänen, toimitusjohtaja, Savon Voima Verkko Oy
p. 044 723 7450
matti.ryhanen@savonvoima.fi

Kari Väänänen, toimitusjohtaja, Kuopion Sähköverkko Oy
p. 040 709 7501
kari.vaananen@kuopionenergia.fi

Lauri Holappa, turvallisuuspäällikkö, Kuopion kaupunki
p. 044 718 5630
lauri.holappa@kuopio.fi

Ari Kainulainen, tekninen johtaja, Siilinjärven kunta
p. 044 740 1501
ari.kainulainen@siilinjarvi.fi

Savon Voima Oyj

PL 1024
(Kapteeninväylä 5)
70901 Toivala

Asiakaspalvelu
017 224 400

Maksuttomat 24H- vikapalvelunumerot:

Sähköviat
0800 307 400

Kaukolämpöviat
0800 307 800

Vaihde 017 223 111

Scroll to top