Savon Voima -konsernin osavuosikatsaus 2/2017

Julkaistu 03.10.2017 - Kategoriassa Tiedote

Savon Voima -konsernin liikevaihto oli 118,2 miljoonaa euroa ja se laski 1,1 prosenttia. Konserni alensi sähköenergian ja kaukolämmön hintoja, mutta joutui nostamaan sähkön siirtohintaa investointien turvaamiseksi. Investoinnit olivat 41,5 miljoonaa euroa, koko vuoden ennuste on 62,2 miljoonaa euroa. Savon Voima onnistui strategian mukaisessa toimintojen tehostamisessa ja suurhäiriöitä ei ollut. Liikevoitto oli 24,8 miljoonaa euroa ja se parani 47,3 prosenttia.

Strategisten kehityshankkeiden toteutuminen

Aurinkosähköjärjestelmien myynti vakiinnutettiin katsauskauden aikana osaksi strategian mukaista toimintaa. Järjestelmien myynti tammi–elokuussa kolminkertaistunut edelliseen vuoteen verrattuna. Kesän aikana solmittiin yhteistyösopimuksia sähköautojen latauspisteiden rakentamiseksi Pohjois-Savoon ja tänä vuonna otetaan suunnitelman mukaan käyttöön seitsemän julkista latauspistettä. Kysyntäjoustoon liittyvä pilotointi käynnistettiin, varsinaiset tulokset hankkeesta saadaan syksyllä 2018.

Toimintaympäristö

Sähkön tukkuhinta suomessa oli tammi–huhtikuussa 32,76 euroa megawattitunnilta, joka oli seitsemän prosenttia korkeampi kuin edellisenä vuonna. Kauden keskilämpötila oli 1,1 astetta kylmempi kuin vuonna 2016 ja lämmitystarveluku 7,3 prosenttia suurempi.

Liiketoiminnot

Savon Voima Myynti ja Savon Voima Salkunhallinta Oy

Tammi–elokuussa sähkönmyynnin volyymi jäi edellisvuodesta noin kolme prosenttia. Sähkönmyynnin liikevaihto laski seitsemän prosenttia edellisvuotta alempien myyntihintojen vuoksi. Eniten laski yritysmyynnin tuotteiden hinta, joissa pitkään jatkunut suojausten laskeva hintakehitys näkyy edelleen.

Kannattavuus kuitenkin parani edellisvuoteen verrattuna selvästi. Tämä johtui hintojen suojaustoiminnasta, jonka seurauksena yhtiön toteutunut sähkön hankintahinta laski tukkumarkkinahintojen noususta huolimatta. Sähkön hintaa laskettiin kaksi kertaa KestoVoima-sopimusten osalta.

Kaukolämpö ja sähköntuotanto

Tammi–elokuussa kaukolämmön myynti toteutui kolme prosenttia edellisvuotta suurempana johtuen edellisvuotta viileämmästä alkuvuodesta. Kaukolämmön tuotanto sujui tavanomaisesti, eikä tuotantolaitoksilla tai lämmön jakelussa ollut katsauskautena merkittäviä häiriöitä.

Sähköntuotannon määrä jäi tammi–elokuussa noin seitsemän prosenttia edellisestä vuodesta pääosin vähäisemmän vesivoiman tuotannon, mutta myös tuotanto-osuuksien pienemmän tuotannon takia. Kokonaisuudessaan sähköntuotanto oli tappiollista johtuen alhaisesta sähkön markkinahinnasta.

Kuluvan vuoden merkittävimpänä energiatehokkuutta parantavana hankkeena käynnistimme Kiuruveden biolämpökeskuksen 2,6 MW savukaasujen pesu- ja lämmön talteenottolaitoksen rakentamisen ja hanke on edennyt kesän aikana suunnitellusti. Toukokuussa sovittiin Höyrytys Oy:n kanssa höyrylämpökeskuksen toimituksesta Suonenjoen Maitomaan prosessihöyryn tuotantoon ja kaukolämmön varatehoksi. Juankosken Terveystien 3 MW:n kevytpolttoöljykäyttöisen varalämpökeskuksen hankinnasta tehtiin hankintasopimus Calortec Oy:n kanssa. Molempien lämpökeskusten rakennustyöt alkoivat kesällä ja investointien on määrä valmistua vuoden 2017 lopulla.

Savon Voima Verkko Oy

Sähköä on siirretty verkoissamme 3,1 prosenttia viime vuotta enemmän. Sähkön toimitusvarmuus asiakkaille on säilynyt koko alkuvuoden hyvänä, eikä merkittäviä säästä johtuvia häiriöitä ole esiintynyt.

Säävarman verkoston rakentaminen on edennyt suunniteltua nopeammin. Suurimpia hankkeitamme ovat tänä kesänä Iisalmen seudun suurjänniteverkon ja sähköasemien uusinta sekä Juankoskella, Pieksämäellä, Suonenjoella, Maaningalla, Vesannolla ja Pielavedellä tehtävät kaapelointityöt. Myös monissa muissa verkkoalueemme kuntataajamissa sähköverkon uudistaminen etenee vauhdilla.

Arvio loppuvuodesta

Savon Voiman kaikki liiketoiminnot ovat vahvasti sääriippuvaisia. Konsernissa on kuluvana vuonna panostettu merkittävästi sääolosuhteiden aiheuttamien vaurioiden ennalta ehkäisemiseen ja säävarman verkon rakentamiseen. Markkinahintoihin liittyvät epävarmuudet vaikuttavat sähköntuotannon ja myynnin tuloksiin, eikä kilpailutilanne mahdollista hankintakustannusten nousun viemistä täysimääräisesti myyntihintoihin.

Käytettävissä olevin tiedoin vuoden 2017 tuloksen arvioidaan olevan kuluvan vuoden tavoitetta ja edellistä vuotta paremman.

LATAA TÄSTÄ OSAVUOSIKATSAUS KOKONAISUUDESSAAN (PDF)

Lisätietoa

Arto Sutinen Toimitusjohtaja, Savon Voima Oyj Puhelin 044 703 3130

Savon Voima Oyj

PL 1024
(Kapteeninväylä 5)
70901 Toivala

Asiakaspalvelu
017 224 400

Maksuttomat 24H- vikapalvelunumerot:

Sähköviat
0800 307 400

Kaukolämpöviat
0800 307 800

Vaihde 017 223 111

Scroll to top