Savon Voima rakentaa edistyksellisen virtuaalivoimalaitoksen tuoden yrityksille mahdollisuuden ansaita kysyntäjoustomarkkinoilla

Julkaistu 11.10.2017 - Kategoriassa Tiedote

vas. Andreas Keil, toimitusjohtaja e2m; Sevastos Kavanozis, toimitusjohtaja e2m, kansainväliset markkinat; Arto Sutinen, toimitusjohtaja, Savon Voima 

Savon Voima powered by e2m

Mediatiedote 11.10.2017 klo 15

Savon Voima rakentaa edistyksellisen virtuaalivoimalaitoksen (VPP) kysyntäjoustomarkkinoille yhdessä saksalaisen Energy2marketin (e2m) kanssa, mahdollistaen yrityksille luotettavan ja helpon tavan osallistua kysyntäjoustomarkkinoille. Energy2market (e2m) on yksi Euroopan johtavista virtuaalivoimalaitosoperaattoreista ja sillä on kokemusta yli 3500 liitetystä teknisestä yksiköstä Saksasta, Puolasta, Itävallasta ja Italiasta. Savon Voiman vahva sähkömarkkinoiden osaaminen yhdistettynä e2m:n edistykselliseen tekniikkaan, mahdollistaa suomalaisille yrityksille modernit välineet osallistua ja hyötyä energiamarkkinoiden murroksesta.

– Virtuaalivoimalaitokset ovat keskeinen osa meneillään olevaa energiamurrosta. Voimakkaasti lisääntyvä hajautettu sähköntuotanto edellyttää digitalisaation hyödyntämistä innovatiivisella tavalla osana kansallisia energiamarkkinoita, kertoo e2m:n kansainvälisten markkinoiden toimitusjohtaja Sevastos Kavanozis ja jatkaa:

– Siinä Savon Voima täydentää teknistä osaamistamme täydellisesti.

– Yhteistyö mahdollistaa Savon Voiman asiakkaille luotettavan ja helpon tavan osallistua kysyntäjoustomarkkinoiden mahdollistamaan ansaintaan. Lisäksi pidämme nyt solmittua yhteistyösopimusta tärkeänä kansallisten ilmastotavoitteiden edistämisessä. Säätämällä kulutusta virtuaalivoimalaitoksen avulla silloin kun sähköntuotannosta on pulaa, vältämme ympäristöä eniten kuormittavien huippuvoimalaitosten käyttöä, kertoo Savon Voima -konsernin toimitusjohtaja Arto Sutinen.

Virtuaalivoimalaitos edistää sähköntuotannon ympäristötavoitteita

Sähköä pitää tuottaa joka hetki yhtä paljon, kuin sitä kulutetaan. Suomessa kantaverkkoyhtiö Fingrid huolehtii sähkön tuotannon ja kulutuksen jatkuvasta tasapainosta. Uusiutuva ja vaihteleva sähköntuotanto yhdistettynä perinteisiin kulutustottumuksiimme johtaa kuitenkin tilanteisiin, jolloin verkosta ei ole saatavilla kaikkea tarvittavaa tehoa. Ratkaisuna tarvitaan kysyntäjoustoa, jolla tarkoitetaan sähkönkäytön sopeuttamista markkinatilanteeseen.

Kysyntäjouston tarve kasvaa merkittävästi, kun niin sanotun joustamattoman tuotannon määrä verkossa kasvaa. Joustamatonta tuotantoa ovat esimerkiksi uusiutuva energia, kuten tuuli- ja aurinkovoima, sekä ydinvoima. Kysyntäjousto mahdollistaa koko voimajärjestelmän tehokkaan käytön ja ympäristöä huomioivan uusiutuvan energian maksimaalisen hyödyntämisen.

– Virtuaalivoimalaitos muodostuu joustavasta sähköntuotannosta ja -kulutuksesta. Omia voimalaitoksiamme käytetään jo nyt kysynnän ja tuotannon tasapainotukseen, jatkossa mahdollistamme myös asiakkaillemme väylän osallistua automatisoidusti virtuaalivoimalaitokseen ja saada taloudellista hyötyä normaalin toiminnan häiriintymättä. Fingrid maksaa reservin ylläpidosta sekä automaattisesta säädöstä korvauksen, selventää Savon Voiman kysyntäjouston johtava asiantuntija Jussi Puranen.

– Virtuaaliseen voimalaitokseen voidaan liittää paljon sähköä käyttävät yritykset ja yhteisöt, jotka ovat kiinnostuneita energianhankinnan kustannussäästöistä, ympäristöarvoista ja lisätuotoista. Lisäksi virtuaalivoimalaitokseen voidaan liittää yli 100 kW:n tehon vaativat yksittäiset laitteet, selventää Arto Sutinen

Linkki englanninkieliseen tiedotteeseen

Lisätietoja:

Arto Sutinen
Savon Voima Oyj, toimitusjohtaja
+358 44 703 3130
arto.sutinen@savonvoima.fi

Jussi Puranen
Savon Voima Oyj, johtava asiantuntija, sähkömarkkinat ja kysyntäjousto
+358 40 765 9757
Jussi.Puranen@savonvoima.fi

Savon Voima on monipuolisia energiapalveluita tarjoava energiakonserni, jonka 20 omistajakuntaa sijaitsevat pääosin Pohjois-Savossa. Yhtiön liiketoimintaa ovat sähkön myynti ja verkkopalvelut, sähkön ja kaukolämmön tuotanto, aurinkosähköratkaisut sekä monipuoliset energia-alan salkunhallintapalvelut. Kaukolämpömme on aitoa savolaista lähienergiaa, jossa kannamme vastuun koko energiaketjusta. Konsernin liikevaihto oli viime vuonna noin 185 miljoonaa euroa ja työntekijöitä on 180. Yhdessä kumppaneidemme kanssa muodostamme yli 500 ammattilaisen yhteisön, jonka tehtävänä on varmistaa asiakkaillemme sujuva arki. Päätoimipaikkamme sijaitsee Siilinjärven Rissalan yrityskylässä Kuopion tuntumassa.

Energy2market GmbH (e2m) on itsenäinen uusiutuvan energian kauppatalo, joka on erikoistunut dynaamisten portfolioiden hallintaan sekä sähkökauppaan. Yritys tuo sähköjoustavuutta säätö- ja reservimarkkinoille ja tuottaa näihin liittyviä järjestelmäpalveluita. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Saksan Leipzigissa ja sen virtuaalinen voimalaitos koostuu yli 3500 laitteesta ja noin 3400 MW:n kapasiteetista. Pohjoismaisen tytäryhtiön e2m Voimakauppa Oy:n kanssa se tavoittelee johtavan aggregaattipalveluiden tarjoajan asemaa Euroopassa. Lisätietoja osoitteessa: www.e2m.energy

Savon Voima Oyj

PL 1024
(Kapteeninväylä 5)
70901 Toivala

Asiakaspalvelu
017 224 400

Maksuttomat 24H- vikapalvelunumerot:

Sähköviat
0800 307 400

Kaukolämpöviat
0800 307 800

Vaihde 017 223 111

Scroll to top