Hyvä tulos mahdollistaa laajan investointiohjelman jatkumisen

Julkaistu 01.03.2017 - Kategoriassa Tiedote

Savon Voima -konsernin liikevaihto oli viime vuonna 184,8 (185,8) miljoonaa euroa, vähennystä edellisestä vuodesta 0,5 % (1,9 %). Konsernin liikevoitto sen sijaan koheni 30,8  (8,1) miljoonaan euroon ja käyttökate 63,4 (37,4) miljoonaan euroa. Kaikkiaan investointeja toteutettiin 57,2 (53,6) miljoonalla eurolla, josta sähköverkon säävarmuusinvestointien osuus oli 46,5 (36,6) miljoonaa euroa ja sähkötuotanto- ja lämpöliiketoiminnan investoinnit olivat 8,5 (14,7) miljoonaa euroa.  

Konsernissa tehtiin laaja tehostamisohjelma, jonka ansiosta kustannusrakennetta ja rahoitusasemaa onnistuttiin sopeuttamaan merkittävästi paremmin markkinatilannetta vastaavaksi. Toimenpiteistä huolimatta sähkön tuotannon kannattavuus on haastavassa tilanteessa tulevina vuosina.

Viime vuonna alueellamme sähköverkon osalta vahinkoa aiheutti kaksi myrskyä: kesäkuun Salomon-myrskyn vaikutukset jäivät vähäiseksi, mutta elokuun lopun Rauli-myrskyn kustannusvaikutukset yhtiölle olivat yli 2,2 miljoonaa euroa.

Mittavissa verkostoinvestoinneissa kaapeliverkoston pituus kasvoi viime vuonna noin 400 kilometriä ja kaikkiaan säävarmaa verkkoa toteutettiin vajaat 900 km. Lämpöliiketoiminnan yksi merkittävimmistä investoinneista oli Pieksämäen voimalaitoksen savukaasupesuri.

Uudistetun strategian mukaisesti Savon Voima julkisti keväällä markkinoille aurinkosähköön liittyvän palvelukokonaisuuden. Kaukolämpöliiketoiminnan palvelut laajenivat kiinteistön energia-analyysipalveluilla sekä piha-alueiden sulanapitoratkaisulla.

Kotimaisten polttoaineiden käytön lisääntyminen tuo positiivisia vaikutuksia aluetalouteen. Bioenergiaohjelman investointien toteuttamisella saavutettiin noin 94 prosentin uusiutuvan energian kotimaisuusaste. Bioenergiaohjelmaan liittyen tehtiin Iisalmen Kivirannankujan varalämpökeskukseen prosessimuutoksia pyrolyysiöljyn käytön helpottamiseksi. Pyrolyysiöljyn koepoltot jatkuvat vuoden 2017 aikana.

Osuuskunta Maitomaa ja Savon Voima solmivat pitkäaikaisen höyryntoimitussopimuksen. Sopimuksen toteuttamista varten Savon Voima rakentaa 4+6 MW nestekaasukäyttöisen höyrylämpökeskuksen Maitomaan tehdasalueelle Suonenjoelle.

 Meillä on käynnissä useita kehitysohjelmia, joilla vastaamme toimialan murrokseen ja asiakastarpeiden muutoksiin. Hyvä tulos mahdollistaa mittavan ja pakollisen investointiohjelman. Alueellisesti merkittävää on se, että kaikki raha jää maakuntaan omistajakunnille investointien kautta ja voitonjakona. 70-vuotias Savon Voima voi suunnata tämän vuoden 2017 haasteisiin luottavaisena, kertoo konsernin toimitusjohtaja Arto Sutinen.

Talouden kehitys milj. € 2016 2015
Liikevaihto 184,8 185,8
Poistot ja arvonalennukset 32,6 29,2
Liikevoitto 30,8 8,1
Voitto ennen satunnaisia eriä 29,8 7,2
Tilikauden voitto 26,1 3,8
     
Tunnusluvut % liikevaihdosta % %
Liikevoitto 16,7 4,4
Voitto ennen satunnaisia eriä 16,1 3,9
     
Muut tunnusluvut % %
Oman pääoman tuotto 6,8 1,2
Sijoitetun pääoman tuotto 7,5 2,3
Omavaraisuusaste 68,6 70,5
Maksuvalmius, Quick Ratio 2,5 0,8
Investoinnit yhteensä, milj. € 57,2 53,6
Investoinnit sähkön siirtoon, milj. € 46,5 36,6
Investoinnit kaukolämpöön, milj. € 8,5 14,7
Liittymismaksujen lisäys, milj. € 1,6 1,5

Koko vuosikatsaus 2016 löytyy Vastuullisuus-osiosta täältä

Yhteiskuntavastuuraportti 2016 löytyy täältä

Lisätietoa

Arto Sutinen Toimitusjohtaja, Savon Voima Oyj Puhelin 044 703 3130

Savon Voima Oyj

PL 1024
(Kapteeninväylä 5)
70901 Toivala

Asiakaspalvelu
017 224 400

Maksuttomat 24H- vikapalvelunumerot:

Sähköviat
0800 307 400

Kaukolämpöviat
0800 307 800

Vaihde 017 223 111

Scroll to top