Savon Voima Verkko mukana selvittämässä malleja haja-asutusalueiden sähköverkkojen rakentamiseen

Julkaistu 02.03.2017 - Kategoriassa Tiedote

Savon Voima Verkko on mukana Lappeenrannan teknillisen yliopiston vetämässä kehityshankkeessa, jossa etsitään kustannustehokkaita ratkaisuja harvaan asuttujen alueiden sähkönjakelun kehittämiseen ottaen huomioon asiakaskäyttäytymisen muutokset, teknologian kehittyminen ja sähkömarkkinalain käyttövarmuusvaatimukset.

”Tavoitteena on kehittää järkeviä järjestelmäratkaisuja, joiden avulla säästetään satojen miljoonien investointikulut ja jotka voisivat olla myös vientituotteita. Tulokset tulevat viemään eteenpäin koko toimialaa”, kiteyttää hanketta johtava sähkötekniikan professori Jarmo Partanen LUT:sta. 

Sähköjärjestelmiä kehitetään nyt merkittävällä tavalla. Sähkömarkkinalain käyttövarmuusvaatimusten mukaan yksittäinen sähkökatko ei saa olla haja-asutusalueella yli 36 tuntia vuoden 2028 jälkeen. Taajamissa keskeytyksen keston yläraja on 6 tuntia. Kalleinta sähkökatkojen pitäminen lain asettamissa rajoissa on harvaan asutuilla alueilla. Etäisyydet ovat pitkiä ja maasto vaihtelevaa ja hankalaa verkonrakentamisen kannalta. Kaapelia kaivetaan maahan, mutta aina se ei ole mahdollista eikä järkevää. Mittavat investoinnit verkkoihin aikaansaavat siirtohintojen nousua. 

Hankkeessa on mukana Savon Voima Verkko Oy:n lisäksi kolme muuta sähköverkkoyhtiötä: Järvi-Suomen Energia, Kymenlaakson Sähköverkko ja PKS Sähkönsiirto. ”Tavoitteena on säästää investointikustannuksissa merkittävästi löytämällä oikea, kustannustehokas tapa toteuttaa sähköverkko harvaanasutulle alueelle. Tarkoituksena on täyttää asiakkaan tarpeet ja tehdä koko prosessi alusta loppuun kustannustehokkaalla tavalla – investoida vain oikeisiin asioihin. Näin saadaan sähkön toimitusvarmuus vastaamaan asiakkaiden muuttuneita tarpeita ja pidettyä sähkön siirtohinta kilpailukykyisenä”, kertoo PKS Sähkönsiirto Oy:n toimitusjohtaja Arto Gylén.

Sähköala murroksessa

Sähkönkäyttömuutoksiin taipumattomien ja hinnakkaiden kaapelointiratkaisujen rinnalle on tullut uusia teknologisia ratkaisuja, jotka mahdollistavat paikallisen sähkön tuotannon, sähkön varastoinnin ja kysynnän jouston. Kehityksen ajurina ovat pientuottajien tulo sähkömarkkinoille: sähköä tuotetaan paikallisesti auringon, tuulen ja bioenergian avulla, sähköautot yleistyvät ja lataamisen lisäksi niistä voidaan syöttää energiaa myös verkkoon päin. Sähkökojeet ovat yhteydessä internet-verkkoon mahdollistaen yhä älykkäämmän, energiaverkkoihin integroidun käytön. 

Teknologisten ratkaisujen kehityksessä avainasemassa ovat sähköasiakkaiden tarpeet - millainen on tulevaisuuden sähkönkäyttäjä haja-asutusalueella? Millaista sähköä hän tarvitsee ja kuinka paljon eri ajanjaksoina? Näitä tietoja tarvitaan kustannustehokkaan verkonrakentamisen perustaksi. 

Sähkönkäyttäjä onkin kehittämistyön keskiössä. Tulevaisuuden sähkönkäyttäjän analysoinnissa voidaan hyödyntää etäluennan avulla saatua tarkkaa ja täsmällistä tietoa nykyisestä sähkön käytöstä. Avoimia kysymyksiä ovat sähkönkäyttäjien määrä ja heidän sähköntarpeensa eri aikajaksoina, oma tuotanto, sähköautot, energiatehokkuus ja energiavarastot huomioon ottaen.

Tuloksia tulevaisuuden sähkönkäyttäjän tarpeista ja toimintamalleista saadaan syksyllä 2017. Niitä hyödyntäen hankkeessa kehitetään moderneja verkkoratkaisuja haja-asutusalueille. Uusien teknisten ratkaisujen ja toimintatapojen käyttöönotto edellyttää varmasti muutoksia myös lainsäädäntöön. Esimerkiksi ajoittain tai jopa pysyvästi itsenäisinä nano- ja mikroverkkoina toimivat verkkoalueet vaativat uudenlaista ajattelua sähkömarkkinoiden pelisäännöissä, toimitusvarmuuden määrittelyssä ja palvelumalleissa.

 

 

 

Savon Voima Oyj

PL 1024
(Kapteeninväylä 5)
70901 Toivala

Asiakaspalvelu
017 224 400

Maksuttomat 24H- vikapalvelunumerot:

Sähköviat
0800 307 400

Kaukolämpöviat
0800 307 800

Vaihde 017 223 111

Scroll to top