Savon Voiman energiatehokkuusinvestointi Kiuruvedelle valmistui

Julkaistu 27.11.2017 - Kategoriassa Tiedote

Savon Voiman kuluvan vuoden merkittävin energiatehokkuusinvestointi valmistui Kiuruvedelle marraskuun lopussa. Sahatien lämpökeskukseen investoitiin savukaasujen pesu- ja lämmön talteenottolaitos, joka nostaa lämmöntuotannon hyötysuhdetta merkittävästi ottamalla vuositasolla noin 40 kerrostalon vaatiman lämpömäärän talteen aikaisemmin hukkaan menneestä savukaasujen energiasta, ja pienentää näin lämmön tuotantokustannuksia.

Pesuriprosessissa lämpökeskuksen savukaasut pestään ja niistä otetaan lämpö talteen taajamasta palaavaan kaukolämpöveteen, ennen kuin kaukolämpövesi lämmitetään lopulliseen menolämpötilaansa lämpökeskuksessa.

– Vaikka osa lämmön talteenottoprosessia on savukaasujen puhdistus, merkittävämpi vaikutus investoinnilla on Kiuruveden kaukolämmöntuotannon taloudellisuuteen. Meillä lämpökeskuksen savukaasut olivat lämpökeskuksen sähkösuodattimen ansiosta hyvin puhtaat jo ennen tätä investointia, joten merkittävin toimintaa parantava vaikutus tulee vähentyneestä polttoaineenkäytöstä, kertoo Savon Voiman pohjoisen alueen käyttöpäällikkö Aki Rantonen.

– Polttoainetta jää käyttämättä 90 rekkakuormallista vuositasolla, ja tämä luonnollisesti näkyy polttoaineiden hankintakustannusten pienentymisenä, täsmentää Rantonen.

– Laskimme kaukolämmön hintaa 4,5 prosenttia marraskuun alusta, eli siirsimme merkittävän osan, vuositasolla yli 100 000 €, investoinnin tuottamasta kustannussäästöstä suoraan Kiuruveden kaukolämpöasiakkaille, kertoo Rantonen.

Savon Voiman kaukolämmöntuotanto perustuu kotimaisiin polttoaineisiin, ja nykyisellään 100 prosenttia peruslämmöntuotannosta tuotetaan kotimaisilla, lähellä tuotetuilla polttoaineilla ja näin maksimoidaan kaukolämmöntuotannon positiiviset vaikutukset aluetalouteen. Öljyä käytetään enää vain kulutushuipuissa ja tuotannon häiriötilanteiden aikana.

Lisätietoa

Aki Rantonen Käyttöpäällikkö Puhelin 044 723 7636

Savon Voima Oyj

PL 1024
(Kapteeninväylä 5)
70901 Toivala

Asiakaspalvelu
017 224 400

Maksuttomat 24H- vikapalvelunumerot:

Sähköviat
0800 307 400

Kaukolämpöviat
0800 307 800

Vaihde 017 223 111

Scroll to top