Savon Voima -konsernin osavuosikatsaus

Julkaistu 30.05.2017 - Kategoriassa Tiedote

Savon Voima -konsernin liikevaihto oli 71,4 miljoonaa euroa ja se laski 5,8 prosenttia viime vuoden vastaavasta jaksosta. Laskun syynä oli sähköenergian laskeneet hinnat. Liikevoitto oli 20,1 miljoonaa euroa ja se parani 17,9 prosenttia. Investoinnit olivat 12,4 miljoonaa euroa ja koko vuodelle niitä suunnitellaan toteutettavan 62,2 miljoonalla eurolla. 

 

Savon Voima Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. – 30.4.2017

Savon Voima – konsernin liikevaihto oli 71,4 miljoonaa euroa ja se laski 5,8 prosenttia. Laskun syynä oli sähköenergian laskeneet hinnat. Liikevoitto oli 20,1 miljoonaa euroa ja se parani 17,9 prosenttia. Investoinnit olivat 12,4 miljoonaa euroa, koko vuodelle investointeja suunnitellaan tehtävän on 62,2 miljoonalla eurolla.

Aloitimme sähköautojen latauspisteiden suunnittelun ja aurinkopaneeli- järjestelmien myynti kasvoi viime vuoteen verrattuna.

Asiakkaat ja toimintaympäristö

Sähkön tukkuhinta suomessa oli tammi – huhtikuussa 32,56 € euroa megawattitunnilta, joka oli 10 prosenttia korkeampi kuin edellisenä vuonna. Kauden keskilämpötila oli 0,5 astetta lämpimämpi kuin vuonna 2016 ja lämmitystarveluku 3,8 prosenttia pienempi.

Liiketoiminnot

Savon Voima Myynti ja Savon Voima Salkunhallinta Oy

Tammi-huhtikuussa sähkönmyynnin volyymi jäi edellisvuodesta noin 10 prosenttia pääasiassa lämpimämmästä alkuvuodesta johtuen. Sähkönmyynnin liikevaihto laski enemmän, noin 13 prosenttia, edellisvuotta alempien myyntihintojen vuoksi. Eniten laski yritysmyynnin tuotteiden hinta, joissa laskeneen markkinahinnan vaikutukset onnistuttiin parhaiten hyödyntämään.

Asiakasmäärä kasvoi tammi-huhtikuussa. Kannattavuus parani edellisvuoteen verrattuna, liikevoiton ollessa 45 prosenttia parempi. Sähkön-hankinnassa onnistuttiin hyödyntämään ennusteita edullisemmat markkinahinnat ja lämpötilavaihteluiden aiheuttamien volyymiriskien hallinta onnistui hyvin. Toimintakustannuksia onnistuttiin alentamaan 2 prosenttia.

Kaukolämpö ja sähköntuotanto

Tammi – huhtikuussa kaukolämmön myynti jäi hieman edellisvuodesta johtuen edellisvuotta lämpimämmästä alkuvuodesta. Kaukolämmön tuotanto sujui tavanomaisesti, eikä tuotantolaitoksilla tai

lämmön jakelussa ollut tammi –huhtikuussa merkittäviä häiriöitä. Huhtikuussa järjestettiin yleisölle avoimien ovien päivä Iisalmen Parkatin voimalaitoksella.

Sähköntuotannon määrä jäi tammi – huhtikuussa noin 7 prosenttia edellisestä vuodesta pääosin vähäisemmän vesivoiman tuotannon takia, ja kokonaisuudessaan sähköntuotanto oli tappiollista alhaisen sähkön markkinahinnan takia.

Kuluvan vuoden merkittävin energiatehokkuutta parantava hanke, Kiuruveden biolämpökeskuksen 2,6 MW savukaasujen pesu- ja lämmön talteenottolaitoksen rakentaminen, käynnistettiin ja laitteiston hankinnasta tehtiin hankintasopimus Condens Heat Recovery Oy:n kanssa.

Kaukolämpöasiakkaille tuotiin tarjolle kaukolämpölaitteiden kuntotarkastus ja lämmönsiirrinten saneerausten toteuttaminen asiakaskiinteistöihin alkuvuonna, ja asiakkaiden kiinnostus uusia palveluita kohtaan on ollut runsasta.

Savon Voima Verkko Oy

Tammi – huhtikuussa verkostovikoja on esiintynyt keskimääräistä vähemmän. Useista edellisistä vuosista poiketen alku vuonna on ollut vain pari pientä myrskyä, jotka eivät aiheuttaneet merkittäviä verkostovaurioita. Tätä kautta myös vianhoidosta ja asiakkaille sähkökatkoista maksettavista vakiokorvauksista aiheutuvat kulut ovat olleet pitkäaikaista keskiarvoa pienemmät.

Vaikka alkuvuoden lämpötila on ollut edellisvuoden tasolla, on siirtomäärä kuitenkin ollut 0,7 prosenttia edellisvuoden vertailujaksoa pienempi. Vastaavasti vuoden 2016 tammikuu oli kylmä, joka nosti edellisen vuoden siirtomäärää. Uusien liittymien rakentamisen määrä on pysynyt samalla tasolla kuin viime vuonnakin.

Kaapelointityöt päästiin aloittamaan tänä vuonna hyvissä ajoin. Verkostorakentamisen osalta olemme etuajassa verrattuna viime vuoteen. Suurimpia verkostoinvestointeja on ollut Peltomäki-Kiuruvesi 110 kV:n uusiminen, Atro-Korpinen-Rautavaara kj-maakaapelointi, Juankosken kaapelointi sekä sähköasemien Paloisvirta ja Pitkälahti rakentaminen.

Uudet Energiaratkaisut

Vuonna 2016 lanseerattujen aurinkosähköjärjestelmien myynti on kehittynyt suotuisasti viime vuodesta.

Savon Voima on hakeutunut sähköisen liikenteen julkisen tuen piiriin, missä älykkäille pikalatausjärjestelmille tuki on 35 prosenttia ja asiointilatausjärjestelmille 30 prosenttia. Sähköajoneuvojen julkisten latauspisteiden kartoittaminen on siirtynyt suunnittelu- ja toteutusvaiheeseen. Ensimmäisissä kohteissa on tehty suunnittelukäynnit ja niiden pohjalta on laadittu latausjärjestelmien toimitustarjouksia. Tavoitteena on toteuttaa 5-10 julkista latauspistettä Savon Voiman toiminta-alueella vuoden 2017 kuluessa.

Arvio loppuvuodesta

Savon Voiman kaikki liiketoiminnot ovat vahvasti sääriippuvaisia. Konsernissa on kuluvana vuonna panostettu merkittävästi sääolosuhteiden aiheuttamien vaurioiden ennalta ehkäisemiseen ja säävarman verkon rakentamiseen. Markkinahintoihin liittyvät epävarmuudet vaikuttavat sähköntuotannon ja myynnin tuloksiin, eikä kilpailutilanne mahdollista hankintakustannusten nousun viemistä täysimääräisesti myyntihintoihin.

Käytettävissä olevin tiedoin vuoden 2017 tuloksen arvioidaan olevan tavoitteen mukainen ja edellisen vuoden tasolla.

Koko osavuosikatsaus löytyy täältä

 

 

Lisätietoa

Arto Sutinen Toimitusjohtaja, Savon Voima Oyj Puhelin 044 703 3130

Savon Voima Oyj

PL 1024
(Kapteeninväylä 5)
70901 Toivala

Asiakaspalvelu
017 224 400

Maksuttomat 24H- vikapalvelunumerot:

Sähköviat
0800 307 400

Kaukolämpöviat
0800 307 800

Vaihde 017 223 111

Scroll to top