Savon Voima Verkon suurin sähköverkon investointikokonaisuus etenee kytkentävaiheeseen Iisalmessa

Julkaistu 24.08.2018 - Kategoriassa Tiedote

Iisalmen, Kiuruveden ja Vieremän alueella tehdään mittavia muutostöitä 30.8–1.11.2018 välisenä aikana, jolloin uudet sähköasemat otetaan käyttöön kytkemällä ne alue- ja kantaverkkoon. Alueen poikkeuksellinen kytkentätilanne lisää riskiä odottamattomista sähkökatkoista.

Savon Voima Verkon historian suurin sähköverkon investointikokonaisuus on Ylä-Savon alueen laajamittainen sähkönjakelun kehittämishanke, joka on sisältänyt kahden uuden sähköaseman toteutuksen Paloisvirralle ja Pitkälahteen, mittavan 110 kilovoltin suurjännitelinjan maakaapelointikokonaisuuden ja merkittäviä jakeluverkoston muutoksia kaupungin alueella.

Hankekokonaisuus on edennyt sähköasemien kytkentävaiheeseen, jolloin alueella siirrytään tilapäisesti varayhteyksien käyttöön Fingridin kantaverkon ja Savon Voima Verkon alueverkon osalta. Iisalmea koskevat muutostyöt toteutetaan 31.8–1.9.2018 klo 22–05 välisenä aikana. Tuolloin Iisalmen ydinkeskustan alueen sähkönsyöttö toteutetaan varayhteyksillä koska Iisalmen, Paloisvirran ja Pitkälahden sähköasemat otetaan valtakunnanverkkoon uuden 110 kilovoltin maakaapeliyhteyden kautta.

Vieremän ja Kiuruveden alueet siirtyvät näiden mittavien kytkentätöiden vuoksi varayhteyksille 7.9. alkaen. Kokonaisuutena työn on määrä valmistua 1.11. ja palauttaa sähköverkon kytkentätilanne normaaliksi. Muutostöiden aikana sekä Pohjois-Savoa syöttävä Fingridin kantaverkko että Savon Voima Verkon alueverkko ja jakeluverkko ovat poikkeuksellisissa kytkentäjärjestelyissä, joilla mahdollistetaan muutosten toteuttaminen ilman pitkäkestoisia laajoja suunniteltuja keskeytyksiä.

Poikkeavat kytkentäjärjestelyt lisäävät kuitenkin riskiä suunnittelemattomille keskeytyksille. Kehotammekin sähkönkäytön kannalta kriittisiä asiakkaita tarkistamaan varavoimakoneidensa toiminnan ja muutoinkin alueen asiakkaiden varautuvan mahdollisiin sähkökatkoihin.

Lisätietoa hankekokonaisuudesta oheisessa videossa.

Lisätietoa

Jussi Antikainen Suunnittelupäällikkö Puhelin 044 723 7517

Savon Voima Oyj

PL 1024
(Kapteeninväylä 5)
70901 Toivala

Asiakaspalvelu
017 224 400

Maksuttomat 24H- vikapalvelunumerot:

Sähköviat
0800 307 400

Kaukolämpöviat
0800 307 800

Vaihde 017 223 111

Scroll to top