Savon Voima Verkko korottaa siirtohintoja 1.4.2018 alkaen keskimäärin 10 %

Julkaistu 15.02.2018 - Kategoriassa Tiedote

Savon Voima Verkko Oy:n verolliset sähkönsiirtohinnat nousevat 1.4.2018 alkaen keskimäärin 10 %

Käytännössä korotuksen vaikutus sähkönsiirtolaskuun on noin 3 – 12,5 euroa kuukaudessa asumismuodosta riippuen. Hinnankorotus kohdistuu sekä perusmaksuun että kulutuksen mukaan määräytyvään osaan, joiden suuruuteen sähkönkäyttäjä voi itse vaikuttaa.

Esimerkkejä keskimäärin vaikutuksista verolliseen sähkönsiirtolaskuun.

 • kerrostalo, vuosikulutus 2000 kWh, korotus 3,1 euroa/kk.
 • rivitalo, ei sähkölämmitystä, vuosikulutus 5000 kWh, korotus 4,6 euroa/kk
 • omakotitalo, suora sähkölämmitys, vuosikulutus 18000 kWh, korotus 12,5  euroa/kk

Sähkön siirtohinta muodostuu perus- ja käyttömaksusta sekä sähkö- ja arvonlisäverosta. Lisäksi siirtohinta kattaa valtiolle tilitettävän lakisääteisen huoltovarmuusmaksun ja kantaverkkoyhtiömaksut. Verojen osuus siirtohinnasta on noin puolet riippuen tuotteesta ja käytetyn energian määrästä. 

Korotusten taustalla mittava säävarman sähköverkon investointiohjelma

Sähkönjakelun toimitusvarmuuden kehittämisen keskiössä on säästä johtuvien sähkönjakelun keskeytysten aiheuttamien haittojen vähentäminen. Savon Voima Verkko Oy:n 27 000 km pitkään sähköverkkoon tehtävien investointien määrä on asiakaskohtaisesti merkittävä. Pääosin haja-asutusalueelle sijoittuvassa jakeluverkossa verkostopituus asiakasta kohden on 230 metriä. Vastaavasti kaupunkien sähköverkoissa asiakaspituutta on tyypillisesti noin 30 metriä.

Säävarman sähköverkon kehittämiseen on viimeisten viiden vuoden aikana investoitu 210 miljoonaa euroa. Kehittäminen sähkömarkkinalain kriteerien mukaisesti edellyttää meiltä kuitenkin pelkästään tulevien kolmen vuoden aikana noin 150 miljoonan euron investointiohjelmaa, mutta investoitavaa jää paljon vielä sen jälkeenkin. Myös viime vuonna 2017 investoimme säävarmaan sähköverkkoon noin 54 miljoonaa euroa.

Suunnittelemme ja toteutamme säävarma -investointiohjelman mahdollisimman perustelluin ja kustannustehokkain ratkaisuin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ensivaiheessa toteutamme taajamien kaapeloinnin ja sen jälkeen haja-asutusalueen sääherkät verkoston osat. Lisäksi teemme useiden sähköasemien saneeraustoimenpiteet sisältäen verkostoautomaation nykyaikaistamisen. Kaikkiaan viime vuonna rakensimme säävarmaa verkkoa 1040 km, joka vastaa keskikoisen kaupungin koko sähköverkkoa.

Sähkönsiirtomaksuilla katetaan kaikki sähkön siirrosta aiheutuvat kustannukset voimalaitokselta sähkön käyttöpaikkaan

Sähkön siirtomaksuilla katetaan

 • sähköverkon uusiminen ja kunnossapito
 • ympärivuorokautinen verkon toimivuuden valvonta
 • vikojen ja myrskytuhojen korjaus sekä sähkökatkoista asiakkaille maksettavat vakiokorvaukset
 • kulutusmittaus sekä siihen liittyvä tiedonsiirto asiakkaille ja sähkönmyyjille
 • asiakaspalvelu ja laskutus
 • energiansäästöneuvonta
 • siirrosta aiheutuvat sähköhäviöt
 • sähköveron ja arvonlisäveron lisäksi lakisääteinen huoltovarmuusmaksu
 • sekä kantaverkkoyhtiön jakeluverkkoyhtiöiltä perimät kantaverkkomaksut, mitkä on edelleen jyvitetty asiakkaiden siirtolaskuun.

Hinnoittelun kohtuullisuutta valvoo Energiavirasto

Sähköverkkoyhtiöiden toimintaa säätelee sähkömarkkinalaki. Lainsäädännön tavoitteena on turvata sähkönkäyttäjille luotettava sähkön jakelu sekä kohtuullinen hinnoittelu ja toisaalta verkkoyhtiöille mahdollisuus toiminnan jatkuvaan kehittämiseen. Energiavirasto (EV) valvoo siirtohinnoittelun kohtuullisuutta.

Savon Voima Verkko Oy on Savon Voima Oyj:n siirtopalveluja tuottava tytäryhtiö. Savon Voima on paikallinen energiakonserni, jonka omistaa 100 prosenttisesti verkkoalueen 20 kuntaa.

Savon Voima Verkolla on sähköverkkoa Pohjois- ja Etelä-Savon sekä Keski-Suomen alueilla yhteensä noin 27 000 kilometriä, pääosin haja-asutusalueilla. Asiakasta kohden verkkoa on noin 230 metriä. Vuonna 2014 investoimme sähköverkkoinfraan noin 35,4 miljoonaa euroa.

Yhdessä kumppaneidemme kanssa muodostamme noin 500 ammattilaisen yhteisön, jonka tehtävänä on varmistaa asiakkaillemme sujuva arki – vuoden jokaisena päivänä, paikalliset olosuhteet ja asiakastarpeet tuntien.

Savon Voima Oyj

PL 1024
(Kapteeninväylä 5)
70901 Toivala

Asiakaspalvelu
017 224 400

Maksuttomat 24H- vikapalvelunumerot:

Sähköviat
0800 307 400

Kaukolämpöviat
0800 307 800

Vaihde 017 223 111

Scroll to top