Savon Voima Verkon siirtohinnoittelu on ollut Energiaviraston mukaan kohtuullista

Julkaistu 20.02.2018 - Kategoriassa Tiedote

Energiamarkkinoita valvova Energiavirasto on julkaissut alustavat kohtuullisen hinnoittelun laskelmat sähkön siirtoyhtiöille koskien vuotta 2016. Laskelman mukaan Savon Voima Verkko Oy:llä olisi ollut mahdollisuus periä vuonna 2016 reilut 19,6 miljoonaa euroa enemmän siirtotuloa.

Energiaviraston mallissa sähkön siirtoyhtiön sallittua tuottoa arvioidaan neljän vuoden jaksossa. Jakson yhteenlaskettu tulos määrittää sen, onko yhtiö ollut kohtuullisen tuoton suhteen yli- tai alijäämäinen kyseisellä valvontajaksolla. Jos yhtiön tulos on ollut ylijäämäinen, se joutuu palauttamaan liikaa ottamansa tuoton korollisena asiakkailleen seuraavan jakson aikana. Meneillään olevan valvontajakson (2016 – 2019) valvontapäätös vahvistetaan aikaisintaan 2020 annettavilla valvontapäätöksillä.

Edellisellä neljän vuoden (2012 – 2015) valvontajaksolla Savon Voima Verkko Oy oli 12,2 miljoonaa euroa alijäämäinen. Alijäämä tarkoittaa, että hinnoittelu on ollut alle kohtuulliseksi määritetyn tason. 

Savon Voima investoi säävarmaan sähköverkkoon

Savon Voima Verkko Oy on investoinut sähköverkkoon 2013 – 2017 välisenä aikana 210 miljoona euroa. Merkittävän investointiohjelman taustalla on laaja säävarman sähköverkon kehittäminen sähkömarkkinalain edellyttämien toimitusvarmuuskriteerien mukaiseksi. Investoinnit jatkuvat noin 50 miljoonan euron vuosittaisella tasolla ainakin vuoden 2020 loppuun saakka.

Säävarma sähköverkko -ohjelman investoinnit kohdistuvat asemakaava-alueiden kaapelointeihin, ilmajohtojen siirtoon teiden varsiin, automaation lisäämiseen sekä sähköasemien uusimisiin. Rakennamme verkostoa tulevaisuuden tarpeisiin siten, että se palvelee muuttuvaa kulutusta sekä yhä lisääntyvää paikallista tuotantoa täyttäen samalla myös kiristyvät toimitusvarmuuteen liittyvät vaatimukset.

Investointiohjelma on kokonaisuutena merkittävä maakunnallinen työllistäjä. Pelkästään säävarman verkon rakentamishankkeet työllistävät parisataa sähköalan ja maanrakentamisen ammattilaista. Lisäksi työvoimaa tarvitaan mm. verkoston kunnossapitoon sekä asiakaspalveluun.

 

Savon Voima Oyj

PL 1024
(Kapteeninväylä 5)
70901 Toivala

Asiakaspalvelu
017 224 400

Maksuttomat 24H- vikapalvelunumerot:

Sähköviat
0800 307 400

Kaukolämpöviat
0800 307 800

Vaihde 017 223 111

Scroll to top