Investoinneilla edistettiin kiertotaloutta ja energiatehokkuutta

Julkaistu 06.04.2018 - Kategoriassa Tiedote

Olemme investointiohjelmamme ja ympäristöystävällisten polttoainevalintojemme ansiosta onnistuneet vähentämään sähkön ja lämmön tuotannosta syntyneiden kokonaispäästöjen määrää merkittävästi viime vuosina. Rikkidioksidipäästöt ovat vähentyneet 80 %, hiukkaspäästöt 69 %, typen oksidipäästöt 19 % ja hiilidioksidipäästöt 23 % viiden vuoden takaiseen tasoon verrattuna.

Vuosi 2017 sujui Savon Voimalla ilman merkittäviä ympäristövahinkoja muutamaa, pääasiassa ukkosen aiheuttamaa muuntajavauriota lukuunottamatta.

Kaukolämpölaitoksiin tehdyt investoinnit ja polttoainemuutokset näkyivät muun muassa päästöjen laskevana trendinä. Pääasiallinen energiantuotannon polttoaine oli puu ja fossiilista öljyä ja nestekaasua oli noin 4 % polttoaineiden käytöstä.

Kiertotalouden periaatteiden mukaisesti Suonenjoelle investoitiin höyrylämpökeskus, joka tuottaa Osuuskunta Maitomaan tuotantoprosessin tarvitseman höyryn ja hyödyntää puolestaan meijerin prosessista syntyvää hukkalämpöä kaukolämmöntuotannossa.

Sekä yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuotannon että vesivoiman sähköntuotanto olivat kumpikin noin 9 % edellisvuotta suurempia.  

Savon Voima Verkon sähköverkon suunnittelussa ja rakentamisessa pyritään minimoimaan negatiivisia ympäristövaikutuksia. Sähköjohtojen vierimetsiä hoidettiin vuonna 2017 yli 700 kilometrin matkalta. Hoitotöillä pyritään vähentämään etenkin tykkylumen aiheuttamia sähkökatkoja ja vikoja.

Energiatehokkuuden osalta Savon Voima on mukana Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusjärjestelmässä kaudella 2017–2025, jonka toimenpideohjelman avulla lisäämme energiatehokkuutta niin omassa toiminnassamme kuin asiakkaiden energiankäytössäkin.

Lue lisää vuoden 2017 yhteiskuntavastuuraportin ympäristö-osiosta.

Yhteiskuntavastuuraportti 2017

Lisätietoa

Sanna Turunen Ympäristö- ja maankäyttöpäällikkö Puhelin 044 723 7524

Savon Voima Oyj

PL 1024
(Kapteeninväylä 5)
70901 Toivala

Asiakaspalvelu
017 224 400

Maksuttomat 24H- vikapalvelunumerot:

Sähköviat
0800 307 400

Kaukolämpöviat
0800 307 800

Vaihde 017 223 111

Scroll to top