Siilinjärven Toivalan kaukolämpöverkko laajenee

Julkaistu 19.06.2018 - Kategoriassa Tiedote

Siilinjärven–Kuopion varuskunta-alueen lämmitysratkaisun toimittajaksi on valittu Savon Voima. Savon Voima liittää Siilinjärven–Kuopion varuskunta-alueen Vuorela–Toivala -alueen kaukolämpöverkkoon vuosina 2018–2019 rakennettavalla kaukolämpöputkella.

– Savon Voima Oyj on voittanut Siilinjärven–Kuopion varuskunnan lämmöntoimituksen kilpailutuksen. Savon Voiman lämmitysratkaisussa korostuu meille asiakkaana helppous ja toimitusvarmuus. Energiatehokas ja ympäristöystävällinen kaukolämpö turvaa lämmön saannin varuskunta-alueelle pitkälle tulevaisuuteen, toteaa johtava energia-asiantuntija Kari Huttunen Puolustushallinnon rakennuslaitokselta.

Siilinjärven–Kuopion varuskunta-alueen liittäminen kaukolämpöverkkoon mahdollistaa Toivala–Vuorelan kaukolämmöntuotannon kehittämisen laajemminkin, ja hyödyttää kasvavan tuotantovolyymin myötä kaukolämpöverkon nykyisiä asiakkaita toiminnan paranevan tehokkuuden myötä. Volyymin kasvu mahdollistaa myös entistä merkittävimpien energiatehokkuustoimenpiteiden toteuttamisen.

– Kaukolämmön kilpailukyky ei perustu pelkästään toimitusvarmuuteen, vaan se tukee myös kiertotaloutta monella tapaa: polttoaineena käytämme metsäteollisuuden lähellä syntyviä sivuvirtoja, tuhkat palautamme takaisin metsään lannoitteeksi ja otamme oman toiminnan hukkalämmöt, ja jatkossa myös asiakkaiden hukkalämmöt vastaan kaukolämpöverkkoon, jolloin kokonaisuuden tehokkuus paranee. Tämä ei ole muissa lämmitysmuodoissa mahdollista, toteaa Savon Voiman kaukolämmöstä vastaava liiketoimintajohtaja Maija Henell.

Kaukolämpöverkoston laajentuminen Rissalaan mahdollistaa myös Joensuuntien varrelle tulevaisuudessa rakennettavien alueiden, esimerkiksi Woodhope Villagen lämmittämisen ekologisella uusiutuvalla kaukolämmöllä. Kaukolämpöön on yhdistettävissä myös paikallinen kiinteistökohtainen jäähdytysratkaisu, jossa kiinteistön jäähdytyksestä syntyvä hukkalämpö otetaan talteen kaukolämmön paluuveteen maksimoiden lämmöntuotannon tehokkuutta.

Savon Voima Oyj

PL 1024
(Kapteeninväylä 5)
70901 Toivala

Asiakaspalvelu
017 224 400

Maksuttomat 24H- vikapalvelunumerot:

Sähköviat
0800 307 400

Kaukolämpöviat
0800 307 800

Vaihde 017 223 111

Scroll to top