Savon Voimalla hyvä vuosi – investoinnit ennätystasolla

Julkaistu 01.03.2018 - Kategoriassa Tiedote

Savon Voima -konsernin liikevaihto oli viime vuonna 184,1 (184,8) miljoonaa euroa.  Savon Voima -konsernin liikevoitto kasvoi 20,6 prosenttia ollen 37,1 miljoonaa euroa (30,8). Käyttökate parani 12,4 prosenttia ja oli 71,2 miljoonaa euroa (63,4). Investoinnit kasvoivat edellisestä vuodesta ja viime vuonna niitä toteutettiin 64,4 miljoonalla eurolla (57,2).

Tuloksen paraneminen johtui pitkäjänteisestä tuotantorakenteen kehittämisestä kohti päästöttömiä tuotantomuotoja sekä panostuksista tuotannon energia­tehokkuuteen. Myös toimintaprosessien tehostaminen, siirtohintojen nousu ja aiempia vuosia alemmat sähköverkon korjaus­kustannukset paransivat tulosta.

Tuotantotoimintaan tehdyistä toimenpiteistä huolimatta sähkön tuotannon kannattavuus on haastavassa tilanteessa tulevina vuosina. Kilpailukyvyn säilyttäminen vaatii edelleen kulurakenteen tehostamista.

Investointeja toteutettiin kaikkiaan konsernissa 64,4 (57,2) miljoonalla eurolla, josta sähköverkon säävarmuusinvestointien osuus oli ennätyksellisen suuri: 54,0 miljoonaa euroa (46,5 M€ vuonna 2016), joka vastaa noin 65 prosenttia sähköverkkotoiminnan liikevaihdosta. Säävarman sähköverkon Investointiohjelma jatkuu tänä vuonna ja lähivuosina noin 50 miljoonan euron vuotuisina panostuksina.  

Sähkön siirtohintaa korotettiin 1.4.2017 keskimäärin kuusi prosenttia, jotta säävarmaan sähköverkkoon tarvittavia investointeja voidaan suunnitelman mukaisesti toteuttaa. Myydyn sähkön keskihinta sen sijaan laski viime vuonna ja kaukolämmön energiamaksua laskettiin kaukolämpöverkosta riippuen 14,5 prosenttia. Lisäksi kaukolämmön osalta marraskuun tehomaksu jätettiin asiakkailta perimättä. Energiatuotannossa läheltä tuotantolaitoksia tuotettujen polttoaineiden osuus tuotannossa oli yli 96 prosenttia.

Savon Voiman hallitus esittää yhtiökokoukselle 9,5 (8,9) miljoonan euron osingonjakoa omistajakunnille.  

– Vastuullinen ja luotettava pitkän aikavälin kehitystoiminta vaatii vahvan talouden, mikä edellyttää hyvää tulosta. Hyvä tulos on myös aluetaloudellisesti tärkeää, sillä se mahdollistaa paitsi merkittävän investointiohjelman, myös voitonjaon omistajakunnille, kertoo konsernin toimitusjohtaja Arto Sutinen.

Savon Voima -konsernin vuoden 2017 tulos

Talouden kehitys milj. € 2017 2016 2015
Liikevaihto 184,1 184,8 185,8
Poistot ja arvonalennukset 34,1 32,6 29,2
Liikevoitto 37,1 30,8 8,1
Voitto ennen satunnaisia eriä 35,0 29,8 7,2
Tilikauden voitto 27,4 26,1 3,8
       
Tunnusluvut % liikevaihdosta % % %
Liikevoitto 20,2 16,7 4,4
Voitto ennen satunnaisia eriä 19,0 16,1 3,9
       
Muut tunnusluvut % % %
Oman pääoman tuotto 7,8 7,9 1,2
Sijoitetun pääoman tuotto 8,8 7,5 2,3
Omavaraisuusaste 73,0 68,6 70,5
Maksuvalmius, Quick Ratio 0,8 1,2 0,8
Investoinnit yhteensä, milj. € 64,4 57,2 53,6
Investoinnit sähkön siirtoon, milj. € 54,0 46,5 36,6
Investoinnit kaukolämpöön, milj. € 6,7 8,5 14,7
Liittymismaksujen lisäys, milj. € 1,7 1,6 1,5

Savon Voima -konsernin ympäristö- ja vastuullisuuraportti viime vuodelta julkaistaan 1.4.2018.

Savon Voima on monipuolisia energiapalveluita tarjoava energiakonserni. Yhtiön liiketoimintaa ovat sähkön myynti, sähkön tuotanto ja -siirto, kaukolämmön tuotanto ja jakelu, aurinkosähköratkaisut sekä monipuoliset energia-alan salkunhallintapalvelut. Kaukolämpömme on aitoa savolaista lähienergiaa, jossa kannamme vastuun koko energiaketjusta. Konsernin liikevaihto on noin 184 milj. euroa (2017) ja palveluksessamme työskentelee noin 180 alan ammattilaista. Konsernin omistaa 100 prosenttisesti toimialueemme 20 kuntaa ja päätoimipaikkamme sijaitsee Siilinjärven Rissalan yrityskylässä Kuopion tuntumassa.

Lisätietoa

Arto Sutinen Toimitusjohtaja, Savon Voima Oyj Puhelin 044 703 3130

Savon Voima Oyj

PL 1024
(Kapteeninväylä 5)
70901 Toivala

Asiakaspalvelu
017 224 400

Maksuttomat 24H- vikapalvelunumerot:

Sähköviat
0800 307 400

Kaukolämpöviat
0800 307 800

Vaihde 017 223 111

Scroll to top