Savon Voima -konsernin osavuosikatsaus 2/2018

Julkaistu 25.09.2018 - Kategoriassa Tiedote

Savon Voima -konsernin liikevaihto oli 121,0 miljoonaa euroa, kasvua 2,3 prosenttia. Liikevoitto oli 27,7 miljoonaa euroa, jossa kasvua 12,8 prosenttia. Investoinnit olivat 42,9 (41,7) miljoonaa euroa, koko vuoden osalta investointien arvioidaan olevan 59,3 miljoonaa euroa. Vuoden 2018 alkupuolen kylmä sää ja kesäkuusta jatkunut sähkön tukkumarkkinahinnan suotuisa kehitys paransivat tulosta.

Sähkön kokonaistuotantomäärä oli tammi–elokuussa hieman edellisvuotta suurempi, vaikka kesän vesivoiman tuotanto jäi normaalivuodesta noin 30 prosenttia. Sähkön tukkumarkkinahinnan noususta johtuen sähköntuotanto oli selvästi edellisvuotta kannattavampaa.

Savon Voima Oyj, Jyväskylän Energia Oy, Kuopion Energia Oy ja Lappeenrannan Energia Oy perustivat uuden sähkönmyyntiin ja energiapalveluihin keskittyvän valtakunnallisen yhtiön kesäkuussa. Savon Voima -konserni siirtää perustettuun yhtiöön sähkön kuluttaja- ja yritysmyynnin liiketoiminnan, aurinkosähköjärjestelmät, kysyntäjousto- ja salkunhallintapalvelut sekä sähköisen liikenteen palvelut. Sähkönmyyntiyhteistyöllä tavoittelemme parempaa asiakaskokemusta, kilpailukykyä ja asemaa markkinoilla.

Säävarman sähköverkon investointiohjelma eteni kesän aikana ja Savon Voima Verkon historian suurin sähköverkon investointikokonaisuus Ylä-Savon alueella eteni kahden uuden sähköaseman kytkentävaiheeseen elokuussa Iisalmen Paloisvirralla ja Pitkälahdessa.

Sähköautojen latauspisteverkosto laajentui ja käynnistimme yrityslatausratkaisujen tarjonnan sekä latausratkaisujen asiantuntijapalvelumyynnin taloyhtiöille. Aurinkovoimalajärjestelmien myynti on lähes kaksinkertaistunut viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Olemme aloittaneet tavoitteemme mukaisesti toiminnan kysyntäjoustomarkkinoilla ja virtuaalivoimalaitoskapasiteetti kasvaa koko ajan. Olemme mukana kysyntäjoustopalveluiden kehittämisessä ja mukana esimerkiksi VTT:n koordinoimassa Smart Otaniemi -tutkimus- ja kehitysprojektissa.

Solmimme merkittävän yhteistyösopimuksen Empower Oy:n kanssa sähkö- ja kaukolämpömittareiden etäluenta- ja mittaustiedonhallintapalvelun hankinnasta. Mittareiden etäluennan ja mittaustiedon validoinnin sekä markkinaosapuolille toimituksen prosessien uudelleenjärjestelyillä tavoitellaan yli miljoonan euron vuosittaista operatiivisten kulujen säästöä.

Sähköä myytiin edellisvuotta enemmän erityisesti yrityksille

Sähköä myytiin tammi–elokuussa 11 prosenttia edellisvuoden vastaavaa jaksoa enemmän. Yritysmyynnin liikevaihto kasvoi 23 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan jaksoon ja kuluttajamyynti noin prosentin. Liiketoiminnan kannattavuus oli edellisvuotta heikompi sähkönhankinnan korkeammista hankintakustannuksista johtuen.

Aurinkosähköjärjestelmien myynti lähes kaksinkertaistui edellisen vuoden katsauskauteen verrattuna. Sähköautojen latauspisteverkostoa laajennettiin kahdeksalla latausasemalla ja kahdella yritysten latausratkaisulla. Kysyntäjoustopalveluiden osalta olemme aloittaneet reaaliaikaisilla kysyntäjoustomarkkinoilla toimimisen tavoitteemme mukaisesti.

Sähköntuotannon kannattavuus parani selvästi tukkumarkkinahinnan kehityksestä johtuen

Alkuvuoden keskilämpötila oli 2,0 astetta kylmempi kuin vuonna 2017 ja lämmitystarveluku 9,5 prosenttia suurempi tammi–huhtikuun välisenä aikana. Kylmä talvi siivitti kaukolämmön alkuvuoden myyntiä seitsemän prosenttia edellisvuoden vertailujaksoa suuremmaksi, mutta keskimääräistä lämpimämmästä kesästä johtuen tammi–elokuun ajalta lämmön myynti kuitenkin supistui kaksi prosenttia edellisvuoden vertailujaksoon nähden. Kaukolämmön tuotanto sujui suunnitellusti, eikä tuotantolaitoksilla tai lämmönjakelussa ollut tammi–elokuussa merkittäviä häiriöitä.

Sähköntuotannon määrä kasvoi tammi–elokuussa hieman edellisvuoden vastaavasta jaksosta. Kokonaisuudessaan sähköntuotanto oli kannattavaa edellisiin vuosiin nähden korkeamman sähkön tukkumarkkinahinnan johdosta. Oman vastapainetuotannon ja vesivoimatuotannon volyymi toteutui tammi–elokuussa edellisvuotta suurempana kylmän talven ja runsaslumisen kevään johdosta, vaikka lämpimästä ja kuivasta kesästä johtuen vesivoiman tuotantomäärä pieneni kesän aikana 30 prosenttia.

Säävarman sähköverkon mittava investointiohjelma sai lisäaikaa

Sähkönsiirtomäärä oli viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna 1,4 prosenttia pienempi.

Säävarman verkon rakennushankkeet etenivät suunnitellusti ja useita siihen liittyviä suuria hankkeita on käynnissä. Näistä laajin on Iisalmen kaupungin alueverkon uusiminen, joka eteni kahden sähköaseman kytkentävaiheeseen elokuussa.

Energiavirasto myönsi lisääaikaa Savon Voima Verkko Oy:n sähkömarkkinalain toimitusvarmuuskriteereiden edellyttämälle investointiohjelmalle. Uuden päätöksen mukaan 75 prosenttia asiakkaista tulee olla säävarmassa verkossa vuoden 2028 loppuun mennessä ja loputkin asiakkaista vuoden 2036 loppuun.

Kesäkuun alussa Toivo-myrsky aiheutti suurhäiriön verkkoalueellamme, jossa enimmillään sähköttömiä asiakkaita oli hetkellisesti 14000. Tuulesta aiheutuvia pienempiä verkostohäiriöitä oli kesä- ja elokuussa useana päivänä. Ukkosista aiheutuneiden häiriöiden määrä oli keskimääräinen.

Arvio loppuvuodesta

Savon Voiman kaikki liiketoiminnot ovat vahvasti sääriippuvaisia. Konsernissa on panostettu merkittävästi sääolosuhteiden aiheuttamien vaurioiden ennaltaehkäisemiseen ja säävarman verkon rakentamiseen. Markkinahintoihin liittyvät epävarmuudet vaikuttavat sähköntuotannon ja myynnin tuloksiin, eikä kilpailutilanne mahdollista hankintakustannusten nousun viemistä täysimääräisesti sähkönmyyntihintoihin. Säävarman sähköverkon investointiohjelma etenee ripeästi ja hankkeita voidaan toteuttaa suunniteltua nopeammin.

Käytettävissä olevin tiedoin vuoden 2018 tuloksen arvioidaan olevan tavoitteen mukainen ja mahdollisesti edellistä vuotta paremman.

Lataa osavuosikatsaus kokonaisuudessaan:

Osavuosikatsaus 2/2018 (pdf)

Savon Voiman kehitys lukuina

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

 1 - 8/2018  1 - 8/2017  1 - 12/2017

Liikevaihto, 1000 €

120 976

118 242

184 090

Operatiivinen rahavirta ennen rah. kuluja ja veroja, 1000 €

63 390

54 278

67 882

Liikevoitto %

23,1 %

21,0 %

20,2 %

Omavaraisuusaste

71,3 %

72,4 %

73,0 %

Maksuvalmius, Qr

0,7

0,8

0,7

Investoinnit, 1000 €

42 906

41 692

64 400

Sijoitetun pääoman tuotto

10,0 %

8,9 %

8,8 %

Sähköjohdannaisten markkina-arvo, 1000 €

25 306

3 192

3 660

Henkilöstö keskimäärin

184

180

178

Liiketoimintojen liikevaihto, konsolidoimaton, 1000 €

Savon Voima Lämpö

28 453

29 052

44 698

Savoin Voima Myynti

32 096

36 161

56 117

Savon Voima Tuotanto

11 574

8 385

13 267

Uudet energiaratkaisut

1 152

570

967

Liiketoimintojen välisen myynnin eliminointi

-7 136

-4 124

-6 719

Savon Voima Oyj yhteensä

66 139

70 044

108 330

Savon Voima Verkko Oy

59 613

53 128

83 218

Savon Voima Salkunhallinta Oy

456

498

743

Konsernin sisäisen myynnin eliminointi

-5 232

-5 428

-8 201

Savon Voima konserni yhteensä

120 976

118 242

184 090

Energiamäärät (GWh)

Lämmön myynti

395

404

636

Sähkön myynti

964

870

1 381

Sähkön siirto

1 478

1 497

2 272

Sähkön tuotanto, tuotanto-osuudet

142

144

219

Sähkön tuotanto, omat laitokset

113

105

169

Lisätietoa

Arto Sutinen Toimitusjohtaja, Savon Voima Oyj Puhelin 044 703 3130

Savon Voima Oyj

PL 1024
(Kapteeninväylä 5)
70901 Toivala

Asiakaspalvelu
017 224 400

Maksuttomat 24H- vikapalvelunumerot:

Sähköviat
0800 307 400

Kaukolämpöviat
0800 307 800

Vaihde 017 223 111

Scroll to top