Energiavirasto myönsi Savon Voimalle lisäaikaa säävarman sähköverkon mittavan investointiohjelman toteuttamiseen

Julkaistu 22.05.2018 - Kategoriassa Tiedote

Energiavirasto on myöntänyt useille itä-suomalaisille verkkoyhtiöille pidennyksiä sähköverkon sähkömarkkinalain toimitusvarmuuskriteereiden täytäntöönpanoajoille. Savon Voima Verkko Oy on yksi pidennyksen saaneista yhtiöistä.

Sähköverkkojen toimitusvarmuuden kehittämiselle on sähkömarkkinalaissa määritelty kolme porrasta. Ensimmäinen etappi on saada verkkoyhtiön asiakkaista puolet säävarman verkon piiriin vuoden 2019 loppuun mennessä. Tähän tavoitteeseen ei viraston päätöksessä tullut muutoksia ja tämän vuoksi Savon Voimalla säävarman ohjelman investointeja jatketaan nykyisellä tasolla aina vuoteen 2020 saakka. 

Kahden seuraavan portaan määräajat sen sijaan muuttuivat, jolloin uuden päätöksen mukaan 75 % asiakkaista tulee olla säävarmassa verkossa vuoden 2028 loppuun mennessä ja loputkin asiakkaista vuoden 2036 loppuun. 

Savon Voimalle Energiaviraston päätös merkitsee sitä, että selkeästi liiketoimintaan nähden ylimitoitettujen investointien määrää voidaan tulevaisuudessa laskea ja näin pienentää myös asiakashintoihin kohdistuvaa korotuspainetta. Saamme lisäaikaa seurata sähkönkäytön kehittymistä haja-asutusalueilla ja sitä kautta suunnata investointeja sähkön kysynnän kannalta kriittisiin alueisiin.  

Energian käytössä, tuotannossa ja energiatekniikan kehittymisessä eletään tällä hetkellä murrosvaihetta. Pientuotanto lisääntyy ja sähköinen liikenne laajenee taajamien ulkopuolelle, akkuteknologia ja energiatehokkuus kehittyvät. Tämä kaikki luo uusia ja teknisesti haastaviakin tarpeita myös sähkönjakelulle. Nyt saatu viranomaispäätös antaa mahdollisuuden kehittää sähköverkkoa täyttämään nämä tarpeet.  

Sähköverkon säävarmuuden kehittäminen ei siis päätöksen myötä pysähdy vaan rakentamisen vauhti muuttuu kestävälle tasolle vuoden 2020 jälkeen. Savon Voima tulee täyttämään verkostoon kohdistuvat vaatimukset määräaikaan mennessä.

Savon Voima Oyj

PL 1024
(Kapteeninväylä 5)
70901 Toivala

Asiakaspalvelu
017 224 400

Maksuttomat 24H- vikapalvelunumerot:

Sähköviat
0800 307 400

Kaukolämpöviat
0800 307 800

Vaihde 017 223 111

Scroll to top