Iisalmessa siirrytään ympäristöystävällisempään varapolttoaineeseen

Julkaistu 17.05.2018 - Kategoriassa Tiedote

Savon Voima on aloittanut uuden huippu- ja varalämpökeskuksen rakentamistyöt Iisalmen Peltosalmella. Peltosalmen Levytielle investoidaan kesän aikana uusi nestekaasukäyttöinen 12,8 MW tehoinen varalämpökeskus varmistamaan kaukolämmön toimitusvarmuus Iisalmen kaukolämpöverkon eteläpäässä. Nestekaasu valikoitui lämpökeskuksen polttoaineeksi ympäristöystävällisyytensä takia, ja toteutusratkaisu mahdollistaa polttoaineen riskittömän varastoinnin pohjavesialueella.

– Investoinnin myötä kevyt polttoöljy vaihtuu nestekaasuksi Iisalmen ensisijaisena varapolttoaineena. Lämpökeskuksen suunnittelussa on kaikilta osin huomioitu lämmöntuotannon ympäristöriskien minimointi, ja investoinnin seurauksena myös hiilidioksidi- ja hiukkaspäästöt pienenevät, kertoo Savon Voiman kaukolämmöstä vastaava liiketoimintajohtaja Maija Henell.

Lämpökeskusta käytetään talvikaudella silloin, kun Iisalmen Parkatin voimalaitoksen ja biolämpökeskuksen teho ei riitä tuottamaan kaikkea tarvittavaa kaukolämpöä. Iisalmessa kaukolämpö tuotetaan 95 prosenttisesti lähipolttoaineilla  metsähakkeella, sahojen sivutuotteilla ja turpeella. Tuotanto on viime vuosina tehostunut merkittävästi muun muassa Parkatin voimalaitokseen investoidun savukaasujen lämmön talteenottolaitteiston myötä, ja varapolttoaineiden käyttö on sittemmin pienentynyt.

– Tuotantoa edelleen tehostettaessa lähipolttoaineiden suhteellinen osuus kasvaa, ja varapolttoaineilla tullaan tuottamaan alle kaksi prosenttia Iisalmen kaukolämpöverkon asiakkaiden tarvitsemasta lämmöstä. Tämä näkyy positiivisesti myös kaukolämmön asiakashinnan kehityksessä, toteaa Henell.

Lämpökeskuksen rakentamistyöt alkoivat huhtikuun lopulla maanrakennus- ja perustustöiden käynnistyessä, ja laitoksen päänostot ajoittuvat heinäkuun lopulle. Lämpökeskuksen on määrä olla tuotantovalmiudessa tulevan lämmityskauden alkaessa. Nestekaasulämpökeskuksen Savon Voimalle toimittaa KPA Unicon Oy ja maanrakennustöistä vastaa Maanrakennus Salonen Oy.

Savon Voima Oyj

PL 1024
(Kapteeninväylä 5)
70901 Toivala

Asiakaspalvelu
017 224 400

Maksuttomat 24H- vikapalvelunumerot:

Sähköviat
0800 307 400

Kaukolämpöviat
0800 307 800

Vaihde 017 223 111

Scroll to top