Juankosken taajaman säävarma-hanke loppusuoralla – uudet modernit ratkaisut parantavat sähkönjakelun toimitusvarmuutta merkittävästi

Julkaistu 23.08.2019 - Kategoriassa Tiedote

Juankosken taajaman säävarma-saneeraushanke on hyvä esimerkki alueen kokonaisvaltaisesta kehittämisestä ja kuinka sähköverkon rakentaminen toimitusvarmuusvaatimusten saavuttamiseksi tapahtuu pala palalta. Taajaman alue on maakaapeloitu jo säävarmaksi vuoden 2017 aikana ja nyt ympyrä sulkeutuu, kun vanha sähköasema modernisoidaan nykypäivän tarpeet täyttäväksi.

Yhteensä taajaman alueella on kaapeloitu keskijänniteverkkoa 63 kilometriä ja pienjännitteistä sähköverkkoa 62 kilometriä. Uusia ympäristöystävällisiä puistomuuntamoita taajaman alueelle on asennettu 62 kappaletta, joista osa on etäohjattavia. Vanhaa ilmajohtoverkkoa on purettu maisemaa rasittamasta saneerauksen aikana yhteensä noin 100 kilometriä. Saneerauksen välittömällä vaikutusalueella on noin 1500 asiakasta, joiden sähkönjakelua muutokset parantavat oleellisesti.

Jatkona vuoden 2017 saneeraushankkeelle on Juankosken sähköaseman uusinta. Työt alkoivat vuoden 2018 syksyllä ja valmistuvat vuoden 2019 lopussa. Tällä hetkellä sähköaseman päälaitteet ovat asennettuna ja asennustyöt ovat muutoinkin jo loppusuoralla. Sähköaseman koestukset alkavat lähipäivinä, minkä jälkeen vanhan aseman lähdöt käännetään uuden aseman perään.

– Rakentamisen aikana on jouduttu ja joudutaan edelleen käyttämään poikkeavia kytkentätilanteita, joista aiheutuu väistämättä kohonnut riski sähkönjakelun keskeytyksille. Pahoittelemme tilannetta, joka on varmasti aiheuttanut mielipahaa alueen asukkaissa. Haluamme kuitenkin lohduttaa sillä, että uusi asema ja uusi säävarma sähköverkko taajaman alueella parantavat oleellisesti toimitusvarmuutta ja vähentävät katkojen määrää ja keskeytysaikaa, kertoo ­Savon Voima Verkon suunnittelupäällikkö Jussi Antikainen.

Uudella sähköasemalla maaseutu- ja taajamalähdöt eriytetään omiksi kokonaisuuksiksi ja aseman nykyaikaistaminen mahdollistaa monenlaisia keinoja muun muassa tarkkaan vianpaikannukseen ja parempiin suojaustoimintoihin, joilla ratkaistaan kaapeloidussa keskijänniteverkossa esiintyviä suojausongelmia.

– Projekti on ollut erityisen haastava useiden toimijoiden ja vaativien keskeytysten kannalta. Rakentamisen aikaiset kytkennät ovat aiheuttaneet paljon keskeytyksiä Juankosken taajamaan, mutta olemme pyrkineet minimoimaan ne niin, että asiakkaille näkyvä haitta on ollut mahdollisimman pieni, kertoo Antikainen ja jatkaa, – työt ovat hieman jäljessä aikataulusta, joka on tiukka. Aikataulussa on kuitenkin pysyttävä erityisesti talven tulon ja jo sovittujen kytkentäjärjestelyjen takia.

Hankkeen kustannusarvio on noin kaksi miljoonaa euroa ja päätoteuttaja Omexom (ent. Infratek Finland) aliurakoitsijanaan Masaworks Oy. Lisäksi kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj on ollut kiinteästi mukana koko hankkeen ajan.

Säävarma-saneeraushankkeet ovat osa Savon Voima Verkon säävarma-ohjelmaa, jossa rakennetaan säävarmaa sähköverkkoa vuosittain noin 1000 kilometriä. Mittavassa investointiohjelmassa maakaapeloidaan merkittävimmät keskijänniteverkon johto-osuudet sekä pienjänniteverkko siltä osin, kuin maasto sen sallii. Verkon toimitusvarmuutta parantava ohjelma suunnitellaan ja toteutetaan aina perustelluin ja kustannustehokkain ratkaisuin.

Katso videolta kuinka Juankosken taajaman kaapelointityöt etenivät vuonna 2017 


Lue lisää Savon Voima Verkko Oy:n säävarma-ohjelmasta ja seuraa työmaiden etenemistä:  

www.savonvoima.fi/saavarma 
www.facebook.com/savonvoimaverkko

Lisätietoa

Jussi Antikainen Suunnittelupäällikkö Puhelin 044 723 7517

Savon Voima Oyj

PL 1024
(Kapteeninväylä 5)
70901 Toivala

Asiakaspalvelu
017 224 400

Maksuttomat 24H- vikapalvelunumerot:

Sähköviat
0800 307 400

Kaukolämpöviat
0800 307 800

Vaihde 017 223 111

Scroll to top