Savon Voima ja Kuopion Energia palvelevat asiakkaita jatkossa yhteisessä palvelukeskuksessa

Julkaistu 17.12.2019 - Kategoriassa Tiedote

Savon Voima ja Kuopion Energia ovat solmineet sopimuksen yhteisestä palvelukeskuksesta, jossa jatkossa palvellaan molempien asiakkaita keskitetysti. Savon Voiman toimitiloissa sijaitsevaan yhteiseen palvelukeskukseen kootaan asiakaspalvelun ja laskutuksen henkilöstö molemmista konserneista vuoden vaihteesta alkaen. Asiakkaille tämä tarkoittaa entistä parempaa asiakaspalvelua esimerkiksi kattavampien palvelukanavien ja aukioloaikojen myötä. Molempien yhtiöiden sähköverkon ja kaukolämmön asiakkaat saavat jatkossa palvelua yhdellä kontaktilla, niin sanotusti ”yhdeltä luukulta”. Yleiset asiakaspalvelun yhteystiedot säilyvät molempien konsernien osalta ennallaan ja Kuopion Energian palvelupisteessä Haapaniemellä palvellaan jatkossakin asiakkaita.

Yhteisen palvelukeskuksen toimintamallia ja tietojärjestelmäarkkitehtuuria on valmisteltu jo noin vuoden ajan. Yhteinen palvelukeskus aloittaa toimintansa vuoden 2020 alusta Savon Voiman toimitiloissa Rissalan yrityskylässä. Kevään aikana myös Savon Voiman asiakkaiden palvelupiste siirtyy Kuopion Energian toimitiloihin Haapaniemelle. Kaikki asiat hoituvat kuitenkin myös puhelimitse ja sähköpostitse, niin kuin tähänkin saakka.

– Myyntiliiketoiminnan siirtyminen Väreelle toi mukanaan muutoksia konsernien toimintaan ja on ollut järkevää huomioida Savon Voima- ja Kuopion Energia -konsernien synergiahyödyt palvelukeskukseen siirtyvien toimintojen osalta, kertoo Kuopion Energia -konsernin toimitusjohtaja Esa Lindholm. – Yhteinen palvelukeskus paitsi tuo kustannussäästöjä yhteisten järjestelmien osalta, se myös kokoaa osaavat asiakaspalvelun resurssit ja toimii samalla osaamis- ja resurssikeskittymänä, jonka uskomme houkuttelevan paremmin myös tulevaisuudessa tarvittavaa työvoimaa, jatkaa Lindholm.

– Energia-alalla tapahtuu lähivuosina paljon merkittäviä muutoksia, jotka tarkoittavat muuttuvia palvelumalleja. Molemmissa yhtiöissä valmistaudutaan yhtä aikaa esimerkiksi energiamarkkinoiden kansalliseen ja keskitettyyn tiedonvaihtojärjestelmään ja jakeluverkkoyhtiöitä koskevaan 15 minuutin sähkön taseselvitysjakson käyttöönottoon. Samalla asiakastarpeiden muutokset lisäävät tarvetta digitalisaation hyödyntämiseen. Nämä tarkoittavat yhtiöille merkittäviä tietojärjestelmäinvestointeja ja henkilöstön kannalta isoja kehitysprojekteja. Yhteinen palvelukeskus mahdollistaa osaltaan välttämättömien investointien jakamista ja toimintaprosessien tehostamista, kertoo Savon Voima-konsernin toimitusjohtaja Arto Sutinen. – Me olemme jatkossa valmiita tarjoamaan vastaavia palveluita laajemminkin muillekin energia- ja infrapalveluyhtiöille, lisää Sutinen.

LISÄTIETOJA:

Arto Sutinen, p. 044 7033 130, arto.sutinen@savonvoima.fi
Esa Lindholm, p. 040 709 7101, esa.lindholm@kuopionenergia.fi

Savon Voima -konsernin muodostavat emoyhtiö Savon Voima Oyj ja tytäryhtiö Savon Voima Verkko Oy. Konsernin omistaa kokonaan toimialueen 20 kunnan omistama Savon Energiaholding Oy. Suurin yksittäinen omistaja on Kuopion kaupunki (18,72 %). Konsernin kolme liiketoiminta-aluetta ovat: sähkön- ja kaukolämmön tuotanto ja jakelu. Konsernin liikevaihto oli viime vuonna 187,7 miljoonaa euroa ja henkilöstöä oli 182. Savon Voima vastaa yli 117 000 asiakkaan sähkön siirrosta ja muista verkkopalveluista Pohjois- ja Etelä-Savon sekä Keski-Suomen alueilla. Kaukolämmön tuotantoa ja jakelua yhtiöllä on 13 kunnan alueella kahdessakymmenessä kaukolämpöverkossa. Sähköä tuotetaan Savon Voiman 11 vesivoimalaitoksessa Pohjois- ja Etelä-Savossa sekä vastapainevoimalaitoksissa Iisalmessa ja Pieksämäellä. Paikallisesti tuotetun sähkön määrä on yhteensä noin 190 GWh vuodessa ja lisäksi yhtiön omistamien tuotanto-osuuksien sähköntuotanto on vuosittain suuruusluokaltaan noin 200 GWh.

Kuopion Energia -konserni muodostuu emoyhtiö Kuopion Energia osakeyhtiöstä ja sen kokonaan omistamasta tytäryhtiöstä, Kuopion Sähköverkko Oy:stä. Kuopion Energia on Kuopion kaupungin kokonaan omistama ja paikallinen energiayhtiö, jonka liiketoimintaa ovat sähkön ja kaukolämmön tuotanto ja jakelu sekä kaukojäähdytys. Konsernin liikevaihto oli viime vuonna 102,3 miljoonaa euroa ja henkilöstöä oli 150. Energiakonsernin sähkönmyyntiliiketoiminta siirtyi sen osittain (17,0 %) omistamaan Väre Energia osakeyhtiöön. Kuopion Energialla on noin 57 000 sähkönsiirto- ja noin 6 000 kaukolämpöasiakasta.

Savon Voima Oyj

PL 1024
(Kapteeninväylä 5)
70901 Toivala

Asiakaspalvelu
017 224 400

Maksuttomat 24H- vikapalvelunumerot:

Sähköviat
0800 307 400

Kaukolämpöviat
0800 307 800

Vaihde 017 223 111

Scroll to top