Johtoalueiden kunnossapitoraivaukset käynnistyvät huhtikuussa

Julkaistu 22.03.2019 - Kategoriassa Tiedote

Vastaamme omalla verkkoalueellamme sähköverkon kunnossapidosta ylläpitämällä verkon kuntoa ja turvallisuutta. Raivauksella huolehdimme sähkönjakelun varmuudesta.

Raivaamme metsää verkkoalueemme johtokaduilta kesäisin. Raivauksessa poistamme johtoalueella kasvavan puuston. Lisäksi johtoalueen reunalta poistamme sähkölinjoille vaaralliset, kallellaan olevat puut sekä suurempien puiden linjoille kasvaneet oksat.

Tänä vuonna raivattavaa johtokatua on yhteensä noin 2 878 kilometriä, josta keskijännitelinjoja on 1 571 kilometriä, pienjännitelinjoja 1 207 kilometriä ja korkeajännitteistä siirtoverkkoa 100 kilometriä.

Käy kurkkaamassa Sähköverkon raivausalueet -sivulta löytyvistä kartoista, soivatko sahat metsässäsi. Näin pystyt ennakoimaan esimerkiksi polttopuuksi kelpaavan puuston poiskorjauksen maillasi kulkevilta johtoalueilta.

Vierimetsänhoidolla kohti säävarmaa sähköverkkoa

Raivauksien lisäksi Savon Voima Verkko on ottanut vierimetsänhoidon osaksi normaalia johtoalueiden kunnossapitotoimintaa avojohto-osuuksien vika-alttiuden minimoimiseksi. Suurin hyöty vierimetsänhoidolla on talvisten tykkylumiongelmien ehkäisyssä. Näissä tilanteissa tyypillisin ongelmien aiheuttaja on ohut, riukumainen puu, joka lumen painosta taipuu varsinaisen johtoalueen ulkopuolelta sähkölinjaan. Vierimetsänhoito poikkeaa normaalista raivauksesta siltä osin, että ongelmapuita poistetaan noin kymmenen metriä varsinaisen johtokadun ulkopuolelta kun taas raivauksessa poistetaan puustoa johtoalueelta. Vuonna 2019 Savon Voima Verkon jakelualueella toteutetaan vierimetsänhoitoa yhteensä noin 500 kilometrin matkalla.

Lisätietoa:

Savon Voima Oyj

PL 1024
(Kapteeninväylä 5)
70901 Toivala

Asiakaspalvelu
017 224 400

Maksuttomat 24H- vikapalvelunumerot:

Sähköviat
0800 307 400

Kaukolämpöviat
0800 307 800

Vaihde 017 223 111

Scroll to top