Savon Voima -konsernin tilinpäätöstiedote 2019

Julkaistu 01.03.2019 - Kategoriassa Tiedote

Savon Voima -konsernin liikevaihto oli viime vuonna 187,7 (184,1 vuonna 2017) miljoonaa euroa, kasvua noin kaksi prosenttia. Savon Voima -konsernin liikevoitto kasvoi 19 prosenttia ollen 44,1 (37,1) miljoonaa euroa. Käyttökate oli 79,4 (71,2) miljoonaa euroa. Investointeja toteutettiin kaikkiaan 64 (64,4) miljoonalla eurolla, joista säävarman sähköverkon investointeja ennätykselliset 56,6 miljoonaa euroa.

Edellisestä vuodesta vahvistunut tulos johtui sähkön markkinahintojen noususta sekä verkko-, tuotanto- ja lämpöliiketoiminnan parantuneesta tuloksesta. Kaukolämmön kehittynyttä tulosta selittää öljynkäytön vähentyminen kaukolämmön tuotannossa lähes häiriöttömän tuotannon sekä pitkäjänteisesti tehtyjen investointien seurauksena paikallisten energialähteiden hyödyntämiseen ja tuotannon energiatehokkuuteen. Kaukolämmön asiakkaiden energiamaksua laskettiin vuoden 2017 lopulla kaukolämpöverkosta riippuen 1,0–4,5 prosenttia, eikä hintoihin tehty muutoksia viime vuonna. Verkkoliiketoiminnan hyvä tulos mahdollistaa tulevaisuudessakin mittavana jatkuvan säävarman investointiohjelman.

Sähköntuotannon liikevaihto oli 18 miljoonaa euroa, kasvua edelliseen vuoteen 35 prosenttia. Liikevaihdon kasvu ja aiemmista vuosista selvästi parantunut sähköntuotannon kannattavuus johtuivat sähkön markkinahintojen noususta. Toteutunut sähköntuotannon liiketulos oli viime vuonna -0,4 (-2,9) miljoonaa euroa.

Investointeja toteutettiin kaikkiaan konsernissa 64,0 (64,4) miljoonalla eurolla, josta sähköverkon säävarmuusinvestointien osuus oli ennätyksellisen suuri: 56,6 (54,0) miljoonaa euroa, joka vastaa noin 61 prosenttia sähköverkkotoiminnan vuoden 2018 liikevaihdosta. Vuonna 2013 voimaan tulleen sähkömarkkinalain edellyttämällä tavalla investoitiin säävarmaan sähköverkkoon vuosina 2013–2018 yhteensä yli 266 miljoonaa euroa. Säävarman sähköverkon Investointiohjelma jatkuu tänä vuonna ja ensi vuonna yhteensä noin 100 miljoonan eurolla. Yksittäisistä sähköverkon rakennushankkeista suurin noin 15 miljoonan euron investointikokonaisuus Iisalmen taajaman osalta eteni kolmen uuden sähköaseman osalta kytkentävaiheeseen.

Sähkön siirtohintaa korotettiin 1.4.2018 keskimäärin 10 prosenttia, jotta sähkömarkkinalain edellyttämä säävarma investointiohjelma saadaan toteutettua. Säävarman sähköverkon piirissä oli viime vuoden lopussa 53 500 (41 200) asiakasta.

Sähköä myytiin noin 6,1 prosenttia edellisvuotta enemmän eli 1,47 gigawattituntia. Toteutetuilla hintasuojauksilla pystyttiin suurasiakkaiden sähköenergian hintaa laskemaan edelliseen vuoteen verrattuna.

Konsernin tilikauden voitto oli 34,2 (27,2) miljoonaa euroa. Savon Voiman hallitus esittää yhtiökokoukselle 9,5 (9,5) miljoonan euron osingonjakoa omistajakunnille.

– Konsernin laaja investointiohjelma edellyttää vuosille 2019–2021 taloudellista varautumista ja vakaata tuloksellisuutta, jotta tavoitteiden mukainen toimitusvarmuus saavutetaan. Onneksi bioenergiaohjelma on ylläpitovaiheessa ja tehostamisohjelma tuottaa tuloksia, koska säävarman verkon panostukset ovat merkittäviä konsernitasolla. Tuloksellinen vuosi mahdollistaa kohtuullisen tuoton omistajakunnille, kertoo konsernin toimitusjohtaja Arto Sutinen.

TALOUDEN KEHITYS (milj. €) 2018 2017 2016
Liikevaihto 187,7 184,1 184,8
Poistot ja arvonalennukset 35,4 34,1 32,6
Liikevoitto 44,1 37,1 30,8
Voitto ennen satunnaisia eriä 43,4 35,0 29,8
Tilikauden voitto 34,2 27,4 26,1
TUNNUSLUVUT (%:a liikevaihdosta)      
Liikevoitto 23,5 20,2 16,7
Voitto ennen satunnaisia eriä 23,1 19,0 16,1
MUUT TUNNUSLUVUT      
Oman pääoman tuotto 9,1 7,8 7,9
Sijoitetun pääoman tuotto 10,4 8,8 7,5
Omavaraisuusaste 72,2 73,0 68,6
Maksuvalmius, Quick Ratio 0,8 0,8 1,2
Investoinnit yhteensä 64,0 64,4 57,2
Investoinnit sähkön siirtoon 56,6 54,0 46,5
Investoinnit kaukolämpöön 5,9 6,7 8,5
Liittymismaksujen lisäys, milj. € 1,4 1,7 1,6

Lisätietoa

Arto Sutinen Toimitusjohtaja, Savon Voima Oyj Puhelin 044 703 3130

Savon Voima Oyj

PL 1024
(Kapteeninväylä 5)
70901 Toivala

Asiakaspalvelu
017 224 400

Maksuttomat 24H- vikapalvelunumerot:

Sähköviat
0800 307 400

Kaukolämpöviat
0800 307 800

Vaihde 017 223 111

Scroll to top