Savon Voima Verkon verolliset sähkönsiirtohinnat nousevat 1.1.2020 alkaen keskimäärin 4,5 %

Julkaistu 26.11.2019 - Kategoriassa Tiedote

Hinnankorotus kohdistuu sekä perusmaksuun että kulutuksen mukaan määräytyvään osaan, jonka suuruuteen sähkönkäyttäjä voi itse vaikuttaa. Edellisen kerran siirtohintoja korotettiin 1.4.2018. Korotuksen vaikutus kotitalousasiakkaan sähkönsiirtolaskuun on noin 1,5–6 €/kk asumismuodosta ja sähkönkäytöstä riippuen. 

Esimerkkejä korotuksen keskimääräisistä vaikutuksista asiakkaan verolliseen sähkönsiirtolaskuun:

  • Kerrostalo, vuosikulutus 2000 kWh: Korotus 1,5 euroa/kk
  • Rivitalo, ei sähkölämmitystä, vuosikulutus 5000 kWh: Korotus 2,2 euroa/kk
  • Omakotitalo, suora sähkölämmitys, vuosikulutus 18000 kWh: Korotus 6,0 euroa/kk

Valitettavasti asiakkaille jaetussa asiakaslehdessämme 2/2019 sivulla seitsemän olleessa taulukossa näiden keskimääräisten vaikutusten laskentaperusteissa oli virheellisesti mainittu veroluokan 2 mukainen sähkövero. Vaikutukset noissa yllä olevissa esimerkkitapauksissa samoin kuin lehdessä olleessa taulukossa on laskettu veroluokan 1 mukaisen arvonlisäverollisen sähköveron mukaan (2,79 snt/kWh).

Sähkön siirtohinta muodostuu perus- ja käyttömaksusta sekä sähkö- ja arvonlisäverosta. Lisäksi siirtohinta kattaa valtiolle tilitettävän lakisääteisen huoltovarmuusmaksun ja kantaverkon palvelumaksut. Sähkölämmitteisen pientalon sähkönsiirtolaskusta verojen osuus jopa puolet.

Korotusten taustalla mittava säävarman sähköverkon investointiohjelma

Sähkönjakelun toimitusvarmuuden kehittämisen keskiössä on säästä johtuvien sähkönjakelun keskeytysten aiheuttamien haittojen vähentäminen. Savon Voima Verkon 27 000 km pitkään sähköverkkoon tehtävien investointien määrä on asiakaskohtaisesti merkittävä. Pääosin haja-asutusalueelle sijoittuvassa jakeluverkossa verkostopituus asiakasta kohden on 230 metriä. Vastaavasti kaupunkien sähköverkoissa asiakaspituutta on tyypillisesti muutamia kymmeniä metrejä.

Säävarman sähköverkon kehittämiseen on viimeisten seitsemän vuoden aikana investoitu noin 300 miljoonaa euroa. Vuoden 2019 aikana saavutimme yhden osatavoitteen, sillä nyt säävarman sähköverkon piirissä on yli puolet asiakkaistamme. Vaikka meneillään onkin rakentamismäärien osalta kiivaimmat vuodet, kuten tulevan vuoden budjetoitu noin 50 miljoonan euron kokonaissummakin osoittaa, riittää tekemistä vielä tulevillekin vuosille.

– Suunnittelemme ja toteutamme säävarma-investointiohjelman mahdollisimman perustelluin ja kustannustehokkain ratkaisuin. Yhtään muuntamoa tai kaapelinpätkää emme rakenna ”varmuuden vuoksi” vaan toteutamme vain ne toimet, joilla on merkitystä asiakkaidemme ja sitä kautta koko alueen hyvinvoinnille ja kilpailukyvylle nyt ja tulevaisuudessa, kertoo Savon Voima Verkon toimitusjohtaja Matti Ryhänen.

Hinnoittelun kohtuullisuutta valvoo Energiavirasto

Sähköverkkoyhtiöiden toimintaa säätelee sähkömarkkinalaki. Lainsäädännön tavoitteena on turvata sähkönkäyttäjille luotettava sähkön jakelu sekä kohtuullinen hinnoittelu ja toisaalta verkkoyhtiöille mahdollisuus toiminnan jatkuvaan kehittämiseen. Energiavirasto (EV) valvoo siirtohinnoittelun kohtuullisuutta.

Uudet hinnat sisältävä asiakaslehtemme on toimitettu postin jakelupisteisiin, mutta postilakosta johtuen sitä ei vielä ole jaettu asiakkaille. Uudet hinnat löytyvät nettisivuiltamme sekä asiakaslehtemme näköisversiosta osoitteesta: energiaa.savonvoima.fi.

Lisätietoa

Matti Ryhänen Toimitusjohtaja Puhelin 044 723 7450

Savon Voima Verkko Oy on Savon Voima Oyj:n siirtopalveluja tuottava tytäryhtiö. Savon Voima on paikallinen energiakonserni, jonka omistaa 100 prosenttisesti verkkoalueen 20 kuntaa.

Savon Voima Verkolla on sähköverkkoa Pohjois- ja Etelä-Savon sekä Keski-Suomen alueilla yhteensä noin 27 000 kilometriä, pääosin haja-asutusalueilla. Asiakasta kohden verkkoa on noin 230 metriä. Vuonna 2018 investoimme sähköverkkoinfraan noin 50 miljoonaa euroa, joka on yli 400 euroa asiakastamme kohden.

Yhdessä kumppaneidemme kanssa muodostamme noin 500 ammattilaisen yhteisön, jonka tehtävänä on varmistaa asiakkaillemme sujuva arki – vuoden jokaisena päivänä, paikalliset olosuhteet ja asiakastarpeet tuntien.

Keskeinen tehtävämme on varmistaa sähkön saanti mahdollisimman laadukkaasti ja toimitusvarmasti, jotta kuluttajat, julkiset palvelut ja yritykset voivat elää ja toimia yhä teknistyvässä maailmassa. Tämä vaatii sähköverkolta aivan erilaisia ominaisuuksia kuin vuosikymmen sitten. Lisäksi sähköverkon on valmistauduttava tuleviin sekä kulutuksen että tuotannon muutoksiin. Varmatoiminen ja ajanmukainen sähköverkko on perusedellytys alueen hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn säilymiselle niin nyt kuin tulevinakin vuosikymmeninä.

Savon Voima Oyj

PL 1024
(Kapteeninväylä 5)
70901 Toivala

Asiakaspalvelu
017 224 400

Maksuttomat 24H- vikapalvelunumerot:

Sähköviat
0800 307 400

Kaukolämpöviat
0800 307 800

Vaihde 017 223 111

Scroll to top