Voimajohdon purku- ja rakennustyöt alkavat Iisalmen kaupunkialueella – aiheuttaa tilapäistä maisema- ja meluhaittaa

Julkaistu 25.09.2019 - Kategoriassa Tiedote

Sankarinkadun varrella kulkeva purettava 110 kilovoltin voimajohto. Kuva: Google Maps

Savon Voima Verkon yksi yhtiön historian laajimmista saneeraushankkeista kohti säävarmaa sähköverkkoa Iisalmessa lähenee loppuaan, kun osittain asutusalueen keskellä kulkeva vanha 110 kilovoltin ilmajohto puretaan Simonniemen ja Peltomäen väliltä. Samalla Pitkälahden ja Peltomäen välille rakennetaan korvaava ilmajohto, joka on osa uutta toimintavarmempaa 110 kilovoltin rengasyhteyttä. Työn vaikutukset asiakkaiden sähkönjakeluun ovat vähäiset, mutta rakentamis- ja purkutöistä aiheutuu tilapäistä maisema- ja meluhaittaa.

Katso kartasta, missä vanha ja uusi johtoreitti kulkevat (pdf)

Laaja säävarma-projekti loppusuoralla Iisalmessa

Iisalmen taajama-alueen sähköverkoston saneeraushanke on koostunut kuudesta eri osaprojektista, joista kolme on ollut sähköasemaprojekteja ja loput maakaapelointia ja ilmajohtorakentamista niin 110 kilovoltin sähköverkossa kuin keski- ja pienjännitteisessä sähköverkossakin. Kaiken kaikkiaan Iisalmen kaupungin alueella on tehty hyvin mittavat jakeluverkon muutokset toimitusvarmuuden parantamiseksi.

– Projekti on alkanut suunnittelupöydällä jo vuonna 2014 ja edennyt mutkattomasti tiiviissä yhteistyössä Iisalmen kaupungin kanssa, kun olemme päässeet esimerkiksi kaavoitusasioissa nopeasti eteenpäin. Yhden kadun kaapeliojien kaivun yhteydessä kaupunki on uusinut myös viemäreitä ja vesijohtoja. Kokonaiskustannus on taloudellisesti merkittävä, sillä puhutaan yhteensä noin 18 miljoonan euron investoinnista sähköverkkoon, kertoo suunnittelupäällikkö Jussi Antikainen Savon Voima Verkolta.

Uusi rengasmainen sähköverkko vähentää vikaherkkyyttä

Iisalmen keskusta-alueen sähköverkko on perustunut vikaherkkään säteittäiseen voimajohtoon, joka on aiheuttanut suuren riskin pitkäkestoisille sähkökatkoille.

– Säävarma-hankkeella on tämä riski nyt minimoitu rakentamalla voimajohto rengasmaisesti, joka mahdollistaa sähkönsyötön kahdesta suunnasta uusille sähköasemille. Uusi logiikka avaa uudet mahdollisuudet toteuttaa huolto- ja korjaustoimenpiteet niin, että niistä ei aiheudu asiakkaille sähkökatkoja.

– Samalla on korvattu teknisesti vanhentunutta sähköverkkoa ja laitteistoa uudella toimintavarmemmalla sekä ympäristöystävällisemmällä tekniikalla, selventää Antikainen.

Maisema rauhoittuu ja sähkön toimitusvarmuus paranee

Iisalmen säävarma-hankkeen viimeisenä osaprojektina käyttöikänsä saavuttanut vanha 110 kilovoltin ilmajohto puretaan Simonniemen ja Peltomäen väliltä. Vanhan ilmajohdon tilalle rakennetaan uusi ilmajohto Pitkälahden ja Peltomäen välille, mikä rauhoittaa maisemaa Pitkälahden eteläpuolella, kun uutta ilmajohtoa Simonniemen ja Pitkälahden välille ei enää rakenneta. Lisäksi uusi johto turvaa kaupunkialueen sähkönjakelun vikatilanteissa ja huoltotöiden yhteydessä.

– Johdon reitti on haasteellinen asuinrakennusten, katujen ja kaupunki-infran takia, sillä se kulkee aivan Iisalmen kaupungin keskustan läheisyydessä. Pyrimme kuitenkin minimoimaan niin melu- kuin maisemahaitatkin. Työn vaikutukset asiakkaiden sähkönjakeluun ovat onneksi vähäiset, koska sähkönjakelu voidaan järjestää varayhteyksiä käyttäen, kertoo Savon Voima Verkon verkostopäällikkö Pekka Miettinen.

Arvioiden mukaan työt maastossa alkavat perustusten asennustöillä marraskuun aikana ja johto-osuus on käyttöönottokunnossa 31.5.2020 mennessä. Purku- ja viimeistelytyöt aloitetaan heti uuden johto-osuuden käyttöönoton jälkeen ja ne valmistuvat 30.9.2020 mennessä. Tämän viimeisen osaprojektin kustannusarvio on 600 000 euroa ja kohteen pääurakoi Voimatel Oy.

24.8.2018
Savon Voima Verkon suurin sähköverkon investointikokonaisuus etenee kytkentävaiheeseen Iisalmessa

23.8.2017
Iisalmen taajaman sähköverkostosaneeraus parantaa merkittävästi alueen sähkönjakelun vakautta

Saneeraushanke on osa Savon Voima Verkon säävarma-ohjelmaa, jossa rakennetaan säävarmaa sähköverkkoa vuosittain noin 1000 kilometriä. Mittavassa investointiohjelmassa kaapeloidaan merkittävimmät keskijänniteverkon johto-osuudet sekä pienjänniteverkko siltä osin, kuin maasto sen sallii. Verkon toimitusvarmuutta parantava ohjelma suunnitellaan ja toteutetaan perustelluin ja kustannustehokkain ratkaisuin. 

Lue lisää Savon Voima Verkko Oy:n säävarma-ohjelmasta ja seuraa työmaiden etenemistä: 

www.savonvoima.fi/saavarma
www.facebook.com/savonvoimaverkko

Lisätietoa

Jussi Antikainen Suunnittelupäällikkö Puhelin 044 723 7517

Lisätietoa

Pekka Miettinen Verkostopäällikkö Puhelin 044 723 7424

Savon Voima Oyj

PL 1024
(Kapteeninväylä 5)
70901 Toivala

Asiakaspalvelu
017 224 400

Maksuttomat 24H- vikapalvelunumerot:

Sähköviat
0800 307 400

Kaukolämpöviat
0800 307 800

Vaihde 017 223 111

Scroll to top