Vierimetsien hoidolla ennaltaehkäistään sähkökatkoja Pielaveden, Tervon ja Vehmersalmen alueella

Julkaistu 24.01.2019 - Kategoriassa Tiedote


Savon Voima Verkko Oy:n mittavat investoinnit säävarman sähköverkon rakentamisessa ovat muutakin kuin avojohtojen korvaamista maakaapeleilla. Vaikka tässä monivuotisessa projektissa merkittävimmät johto-osuudet keskijänniteverkossa ja lähes kaikki pienjännitelinjat kaapeloidaankin, jäävät myös avojohdot osaksi verkostoamme. Tosin ne siirtyvät metsien keskeltä teiden varsiin. Avojohto-osuuksien vika-alttiuden minimoimiseksi Savon Voima onkin viimevuosien aikana ottanut vierimetsänhoidon osaksi normaalia johtokatujen kunnossapitotoimintaa.
 

Suurin hyöty vierimetsänhoidolla on talvisten tykkylumiongelmien ehkäisyssä. Näissä tilanteissa tyypillisin ongelmien aiheuttaja on ohut, riukumainen puu, joka lumen painosta taipuu varsinaisen johtokadun ulkopuolelta sähkölinjaan. Vierimetsänhoidossa ongelmapuita poistetaan noin kymmenen metriä varsinaisen johtokadun ulkopuolelta. 

– Koska operointi tapahtuu johtokadun ulkopuolelta konekorjuuna tai metsurintyönä, aina ennen työn aloittamista on sovittava asiasta metsänomistajan kanssa. Samalla sovitaan myös, mitä kaadetulle puustolle tehdään. Tyypillisimmin päädytään joko siihen, että metsänomistaja ottaa puut omaan käyttöönsä tai vaihtoehtoisesti teemme urakoitsijan välityksellä puukaupat metsänomistajan puolesta yhteismyyntinä koko hoitoalueen osalta, kertoo metsäasiantuntija Minna Karppinen Savon Voimalta. 

– Suunnitelmallinen hoito kannattaa, sillä metsänomistaja saa maksutta ammattilaisen toteuttaman metsänhoitotyön, puun myyntituloja sekä varmemman sähköntoimituksen alueelle. Hoidettu metsä tuottaa parhaiten ja kestää hyvin lumi- ja myrskytuhoja. Vierimetsänhoito on siis sekä metsänomistajan että verkkoyhtiön etu, Karppinen jatkaa. 

Vuonna 2019 Savon Voima Verkon jakelualueella toteutetaan vierimetsänhoitoa yhteensä noin 500 kilometrin matkalla. Pielaveden, Tervon ja Vehmersalmen alueiden johto-osuuksilla on juuri käynnistynyt vierimetsähankkeet. Pielavedellä ja Tervossa yhteensä noin 80 kilometriä johtokadun vierimetsää käsitellään säävarmaksi ja Vehmersalmella sähköverkon säävarmuutta parannetaan vierimetsien hoidolla noin 70 kilometrin matkalta. Hankkeet toteuttaa OTSO Metsäpalvelut Oy ja niiden on arvioitu kestävän vuoden 2020 maaliskuun loppuun.

Katso kartoista, hoidetaanko vierimetsiä alueellasi ja ota yhteyttä (p. 017 224 400), jos hoidettavan alueen lähellä on esimerkiksi puita, joita ei haluta kaataa tai jos toimenpiteitä tiettynä vuodenaikana tulisi välttää.

Lue lisää:

Vierimetsien käsittely osaksi jokavuotista kunnossapitotoimintaa
savonvoima.fi/vierimetsanhoito
savonvoima.fi/saavarma

Lisätietoa

Minna Karppinen Metsäasiantuntija Puhelin 044 723 7652

Savon Voima Oyj

PL 1024
(Kapteeninväylä 5)
70901 Toivala

Asiakaspalvelu
017 224 400

Maksuttomat 24H- vikapalvelunumerot:

Sähköviat
0800 307 400

Kaukolämpöviat
0800 307 800

Vaihde 017 223 111

Scroll to top