Savon Voima -konsernin osavuosikatsaus 1/2019

Julkaistu 29.05.2019 - Kategoriassa Tiedote

Savon Voima -konsernin liikevaihto oli 61,9 miljoonaa euroa ja se supistui edellisen vuoden vastaavasta jaksosta 20,5 prosenttia, johtuen myyntiliiketoiminnan siirtymisestä Väre Energia -yhtiöön. Väre käynnisti toimintansa vuoden 2019 alussa. Konsernin katsauskauden liikevoitto oli 31,6 miljoonaa euroa, kasvua noin 31 prosenttia. Liikevoitto sisältää liiketoimintasiirrosta syntyneen kertaluonteisen tuoton 11,6 miljoonaa euroa. Näin ollen vertailukelpoinen liikevoitto oli 20,0 miljoonaa euroa, jossa oli laskua edellisen vuoden katsauskauteen 17,2 prosenttia.

Alkuvuoden Aapeli-myrskyn arvioitua pienemmät vaikutukset osoittivat, että säävarman verkon investoinneilla on saatu merkittävästi kehitettyä toimitusvarmuutta. Tulevan kesän sähköverkon investointiohjelmaa valmisteltiin strategian mukaisesti kevään aikana.

Vuoden alusta kaukolämmön hinnoittelurakennetta muutettiin kustannusvastaavampaan suuntaan. Muutoksen kokonaisvaikutuksena kaukolämmöstä perittävät asiakasmaksut alenivat keskimäärin noin kaksi prosenttia. Samalla kaukolämmön kilpailukykyä on parannettu tuotannon hyötysuhdetta parantavilla toimilla. Lämmöntuotannon polttoaineiden kotimaisuusaste oli
tarkastelujaksolla 97 prosenttia. Investoinnit olivat 14,8 (14,5) miljoonaa euroa ja koko vuoden osalta investointikokonaisuuden ennakoidaan olevan noin 59 miljoonaa eroa.

Savon Voima, Kuopion Energia, Jyväskylän Energia ja Lappeenrannan Energia perustivat yhteisen sähkönmyyntiin ja energiapalveluihin keskittyvän valtakunnallisen Väre Energia Oy:n viime vuonna. Uuden yhteisomisteisen yhtiön toiminta käynnistyi 1.1.2019.

Toimintaympäristö

Sähkön tukkuhinta Suomessa oli tammi–huhtikuussa 46,01 euroa megawattitunnilta, joka oli 11 prosenttia korkeampi kuin edellisenä vuonna. Jakson keskilämpötila oli 1,7 astetta lämpimämpi kuin vuonna 2018 ja päästöoikeuden keskihinta kallistui edellisvuodesta 117 prosenttia, ollen 23,19 e/tCO2 (10,69 e/tCO2).

Metsähakkeella tuotetun sähkön tuotantotukea ei makseta vuoden 2019 ensimmäiseltä kvartaalilta kohonneen päästöoikeuden hinnan ja turveveron nousun johdosta.

Lämpöä tuotettiin entistä tehokkaammin – heikko vesitilanne pienensi sähköntuotantoa

Tammi–huhtikuussa lämmön myynti oli noin kahdeksan prosenttia edellisvuotista pienempi alkuvuoden lämpimästä säätilasta johtuen. Kaukolämmön tuotanto sujui tavanomaisesti, eikä tuotantolaitoksilla tai lämmönjakelussa ollut merkittäviä häiriöitä. Toivala-Rissala kaukolämmön yhdyslinjan rakennus on edennyt aikataulun mukaisesti ja Toivalan biolaitoksen savukaasun lämmöntalteenottolaitteiston rakennustyöt ovat käynnistyneet.

Alkuvuonna 2019 kotimaisten polttoaineiden osuus oli kaikessa lämmöntuotannossa 97 prosenttia ja öljynkäyttö energiantuotannossa supistui noin kolmannekseen normaalivuodesta, johtuen tuotantolaitosten hyvästä käytettävyydestä. Päästökaupassa mukana olevien energiantuotantolaitosten hiilidioksidipäästöt olivat hieman edellisvuotta pienemmät.

Sähköä tuotettiin tammi–huhtikuussa 12 prosenttia edellisvuotta vähemmän, johtuen alkuvuoden heikosta vesitilanteesta. Sähköntuotanto oli kannattavaa sähkön tukkumarkkinahinnan kohtuullisen hyvän tason ansiosta. Oman vastapainetuotannon määrä kasvoi kaksi prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna, mutta oman vesivoimatuotannon määrä oli viidenneksen edellisvuotta vähäisempi. Tuotanto-osuuksilla tuotetun sähkön määrä pieneni 13 prosenttia.

Salahmin vesivoimalaitoksen saneeraus on valmistunut ja laitos on otettu käyttöön huhtikuun alussa ja laitteiston suorituskyky on täyttänyt odotukset. Laakajoelle ja Huutokoskelle tehtiin ensimmäiset Savon Voiman tukemat mätirasiaistutukset, joiden seurauksena koskiin istutettiin vajaat 60 000 järvitaimenen alkiota.

Savon Voima Verkko Oy jatkoi laajaa investointiohjelmaa

Alkuvuoden lumikuormista ja Aapeli-myrskystä johtuen korjauskustannukset ovat kevään aikana olleet hieman suunniteltua suuremmat. Vertailtaessa Aapeli-myrskyn vaikutuksia muutaman vuoden takaiseen vastaavanlaiseen myrskyyn, investointiohjelman vaikutus on ollut ilmeinen. Sähköttömien asiakkaiden määrä jäi merkittävästi aiempia vastaavia myrskyjä vähäisemmäksi.

Sähkönsiirron määrä pieneni noin 11 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Siirron vähentymistä selittää alkuvuoden leudon sään lisäksi Yaran Siilinjärven kaivos- ja tuotantotehtaiden siirtyminen suoraan kantaverkkoyhtiö Fingrid Oy:n 110 kilovoltin siirron asiakkaaksi.

Kesän verkonrakennushankkeet ovat käynnistyneet suunnitellusti. Suurimpia kesän ja syksyn aikana toteutettavia säävarman verkon rakennushankkeita ovat Sonkajärven ja Jäppilän taajamien saneeraukset, Joroisten Kerisalon alueen muutokset, varayhteydet Varkauden suuntaan sekä Toivala–Ranta-Toivala–Kortejako -alueen saneeraus.

Arvio loppuvuodesta

Savon Voiman kaikki liiketoiminnot ovat vahvasti lämpötilariippuvaisia. Konsernissa on panostettu merkittävästi sääolosuhteiden aiheuttamien vaurioiden ennalta ehkäisemiseen ja säävarman verkon rakentamiseen. Markkinahintoihin liittyvät epävarmuudet vaikuttavat sähköntuotannon ja myynnin tuloksiin, eikä kilpailutilanne mahdollista hankintakustannusten nousun viemistä täysimääräisesti myyntihintoihin.

Käytettävissä olevin tiedoin vuoden 2019 vertailukelpoisen tuloksen arvioidaan olevan tavoitteen mukainen ja tilikauden voiton arvioidaan liiketoimintasiirron aiheuttaman kertaluontoisen voiton johdosta olevan edellistä vuotta paremman.

Lataa oheisesta linkistä osavuosikatsaus kokonaisuudessaan pdf-tiedostona:

Savon Voima -konsernin osavuosikatsaus 1/2019

Savon Voiman kehitys lukuina

KONSERNIN TUNNUSLUVUT 1–4/2019 1–4/2018 1–12/2018
Liikevaihto (1000 €)  61 897 77 880   187 679
Operatiivinen rahavirta ennen rah. kuluja ja veroja (1000 €)  48 937 44 463  67 882 
Liikevoitto  51,1 % 31,0 %  23,5 % 
Omavaraisuusaste  74,9 % 73,8 %  72,2 % 
Maksuvalmius, Qr  0,7 0,7 0,7 
Investoinnit (1000 €) 14 820 14 532 64 400 
Sijoitetun pääoman tuotto 20,9 % 17,6 % 10,4 % 
Henkilöstö keskimäärin 153 173 182 
LIIKETOIMINTOJEN LIIKEVAIHTO, konsolidoimaton (1000 €) 1–4/2019 1–4/2018 1–12/2018
Savon Voima Lämpö 19 343 21 647 44 506 
Savon Voima Myynti* 0 20 821 48 506 
Savon Voima Tuotanto 6 202 7 124 17 951 
Uudet energiaratkaisut* 0 159 1 669 
Liiketoimintojen välisen myynnin eliminointi 2 527 -4 879 -11 067 
Savon Voima Oyj yhteensä 28 072 44 872 101 565 
Savon Voima Verkko Oy 36 476 35 519 93 280
Savon Voima Salkunhallinta Oy* 0 229 685 
Konsernin sisäisen myynnin eliminointi -2 651 -2 740 -7 851 
Savon Voima -konserni yhteensä 61 897 77 880 187 679 
ENERGIAMÄÄRÄT (GWh) 1–4/2019 1–4/2018 1–12/2018
Lämmön myynti 299 324 623 
Sähkön myynti 0 588 1 466
Sähkön siirto 913 913 2 222 
Sähkön tuotanto, tuotanto-osuudet 76 87 218 


*Sähkön myynti, uudet energiaratkaisut ja Savon Voima Salkunhallinta Oy:n liiketoiminta siirtyivät Väre Energia Oy:lle 1.1.2019 alkaen.

Lisätietoa

Arto Sutinen Toimitusjohtaja, Savon Voima Oyj Puhelin 044 703 3130

Savon Voima Oyj

PL 1024
(Kapteeninväylä 5)
70901 Toivala

Asiakaspalvelu
017 224 400

Maksuttomat 24H- vikapalvelunumerot:

Sähköviat
0800 307 400

Kaukolämpöviat
0800 307 800

Vaihde 017 223 111

Scroll to top