Savon Voima rakentaa kalaportaat Juankosken ja Karjalankosken vesivoimalaitoksiin

Julkaistu 30.04.2020 - Kategoriassa Tiedote

Savon Voima toteuttaa Juankosken ja Karjalankosken vesivoimalaitoksiin kalaportaat. Hankkeilla pyritään tukemaan vaelluskalojen, kuten erittäin uhanalaisen järvitaimenen elinolosuhteita ja lisääntymistä. Karjalankosken kalaporras rahoitetaan osittain vaelluskalojen elvyttämiseen suunnatulla valtion tuella. Juankosken kalatien rahoituksesta vastaa Savon Voima kokonaisuudessaan.

Nilsiän reitti on valtakunnallisesti tunnustettu vesienhoidon ja kansallisen kalatiestrategian kärkikohde, joka aikanaan on ollut nykyisin erittäin uhanalaisen järvitaimenen yksi tärkeimmistä lisääntymisalueista Vuoksen vesistössä. 

 Pienten virtapaikkojen avaamisen merkitys on noussut esille voimakkaammin, kun niiden merkitystä on alettu ymmärtää paremmin. Nilsiän reitin kosket olivat luonnontilassa tärkeimmät järvitaimenen lisääntymisalueet Kallaveden reitillä. Karjalankosken ja Juankosken kalatiet avaavat vaellusreitin Vuotjärveen ja siihen laskeviin jokiin ja puroihin, kertoo kalatalouspäällikkö Timo Takkunen Pohjois-Savon ELY-keskuksesta.

Kalaporrashankkeiden kokonaiskustannus on lähes miljoona euroa. Maa- ja metsätalousministeriö on myöntänyt hankkeelle vaelluskalakantojen elvyttämiseen tarkoitettua tukea 349 000 euroa, jolla rahoitetaan osa Karjalankosken kalaportaan kustannuksista. Juankosken kalatien rahoituksesta Savon Voima vastaa kokonaisuudessaan itse.

 Rakennettujen vesien luontoarvoja voidaan merkittävästi parantaa sekä lisätä hyvinvointiin ja matkailuun liittyvien palveluiden ja elinkeinojen toimintamahdollisuuksia. Hallituksen vaelluskalaohjelma tukee tätä työtä ja hyvän yhteistyön avulla edellä mainitut tavoitteet ovat saavutettavissa, toteaa erityisasiantuntija Jouni Tammi maa- ja metsätalousministeriöstä.  

Savon Voima painottaa toimintansa kehityksessä ympäristövaikutusten huomiointia.

Kävimme pitkään keskustelua hankkeen kalataloudellisista vaikutuksista Pohjois-Savon ELY-keskuksen kanssa, ja vakuutuimme siitä, että hankkeen toteutuminen on kriittistä hyvin uhanlaisen järvitaimenen lisääntymisedellytysten parantamisessa. Toimien vaikuttavuudesta varmistuminen oli edellytys Savon Voiman hankkeen myönteiseen suhtautumiseen, kertoo kunnossapitopäällikkö Juha Räsänen Savon Voimalta.

Savon Voimalla on myös Sälevän voimalaitoksella kalaportaat, jotka on toteutettu 1989.  

Vesivoimalla on kasvava merkitys puhtaassa ja uusiutuvassa sähköntuotannossa sekä säätösähköntuottajana. Tuuli- ja aurinkovoiman määrän lisääntyessä vesivoima toimii tuotantomuotojen tasoittajana silloin, kun tuuli ei puhalla tai aurinko ei paista.

Savon Voiman vesivoimalla tuotetaan kaikkiaan noin 20 000 kotitaloudelle puhdasta ja uusiutuvaa sähköä. Meidän tehtävämme on yhteensovittaa merkitykselliset luonnonarvot ja tuotantotoiminta, jotta sähköntuotanto on kestävää. Vastuullisuuden näkökulmasta hanke on meille tärkeä, Räsänen painottaa.

Kalaportaat on suunniteltu huolella, sillä kumpikin kohde on omalla tavallaan haasteellinen kalatien toteutuksen kannalta. Karjalankoskella esimerkiksi tilan ahtaus ja maaston muodot asettavat toteutukselle omat reunaehtonsa. Juankosken vesivoimalaitoksella kalaportaiden tulee puolestaan soveltua ympäröivään kulttuuriympäristöön.

Kalaporrashankkeen urakoinnin toteuttaa Oteran Oy. Rakentaminen kohteessa alkoi huhtikuun lopussa ja kalaportaiden on määrä valmistua syykuun loppuun mennessä.

Lisätietoa

Juha Räsänen Kunnossapitopäällikkö, vesivoima Puhelin 044 723 7181

Savon Voima Oyj

PL 1024
(Kapteeninväylä 5)
70901 Toivala

Asiakaspalvelu
017 224 400

Maksuttomat 24H- vikapalvelunumerot:

Sähköviat
0800 307 400

Kaukolämpöviat
0800 307 800

Vaihde 017 223 111

Scroll to top