Leppävirran sähköaseman peruskorjaus vahvistaa alueen sähköverkkoa

Julkaistu 12.05.2020 - Kategoriassa Tiedote

Kuvassa Leppävirran sähköasema Malimäentie 4:ssä.

Sähköasemasaneeraukset ovat Savon Voima Verkolla vuosittaista toimintaa ja nyt on vuorossa Leppävirran sähköasemakojeiston nykyaikaistaminen tälle vuosikymmenelle. Suunnittelutyöt ovat jo täydessä vauhdissa ja paikan päällä työ näkyy kesän lopulla. Modernisoinnilla sähköaseman suojaustoiminnot paranevat ja vianpaikannus häiriötilanteissa nopeutuu. Myös ympäristönäkökohdat on otettu suunnittelussa ja toteutuksessa huomioon.

Leppävirran sähköasemakojeiston uusinta tuli ajankohtaiseksi tekniikan vanhennuttua. Tätä vuosituhannen alussa asennettua 20 kilovoltin kojeistoa ovat vaivanneet tekniset ongelmat ja kojeiston valmistuksen päättymisestä johtuva varaosien kustannusrakenne, jotka jäävät nyt historiaan uuden ilmaeristeisen kojeiston myötä. Uudessa laitteistossa on myös tyhjiökatkaisijat, joissa kaasuja ei ole.

– Asiakkaille peruskorjauksesta ei aiheudu juurikaan keskeytyksiä, sillä työ toteutetaan varasyöttöjä hyödyntäen. Pieni riski lyhyille keskeytyksille on kuitenkin olemassa, koska toimimme vain yhden päämuuntajan varassa ja loppusyksyllä tapahtuvan 110 kilovoltin keskeytyksen osalta olemme varasyötöllä viereisiltä sähköasemilta 20 kilovoltin keskijänniteverkon yhteyksien kautta. Näistä tiedotamme erikseen, kun katsomme häiriöherkkyyden olennaisesti kasvavan, kertoo Savon Voima Verkon sähköasemateknikko Matti Pirskanen.

Uusinta tutkimusta sekä tekniikkaa parantamaan toimitusvarmuutta ja turvallisuutta

Parhaillaan on menossa 20 kilovoltin kojeiston suunnittelutyöt. Kojeistossa käytetään ihan uusinta ja ABB:n kanssa jo vuosikausia tutkittua suojareletekniikkaa. Sähköasematekniikan nykyaikaistaminen mahdollistaa monenlaisia keinoja muun muassa tarkkaan vianpaikannukseen ja parempiin suojaustoimintoihin, joilla ratkaistaan kaapeloidussa keskijänniteverkossa esiintyviä suojausongelmia.

– Sähköturvallisuus on ollut meillä toki aina hyvällä tasolla, mutta nyt se paranee entisestään, kun maakaapeloinnin takia kasvaneet maasulkuvirtojen ja siitä aiheutuvan kosketusjännitteen riskit pystytään pitämään helpommin hallinnassa uusittaviin kojeistoihin asennettavilla maasulunsammutuslaitteistoilla, kertoo Pirskanen.

– Sähköasemien peruskorjaukset ovat osa normaalia sähköverkon ylläpitoa. Meillä on 40 sähköasemaa, joista yksi peruskorjataan vuosittain. Vyöhykemallin mukaan ensin kunnostetaan 110 kilovoltin sähköverkko, sitten sähköasema ja lopuksi keskijänniteverkko. Kaiken tämän jälkeen Leppävirran alueella sähkön toimitusvarmuus paranee oleellisesti.

Leppävirran alueen 110 kilovoltin sähköverkko on saneerattu vuonna 2017 ja keskijänniteverkkokin lähes täysin. Säävarman sähköverkon hengessä tehdyt saneeraushankkeet eivät kuitenkaan aina tarkoita sitä, että sähkölinjat kaivetaan maahan. Toimitusvarmuutta kehitettäessä suunnittelemme ja toteutamme hankkeet mahdollisimman tutkituilla ja toimivilla ratkaisuilla.

– Esimerkiksi haja-asutusalueilla hyvin usein linjoja siirretään metsistä teiden varsiin, jolloin ilmajohdot ovat helpommin kunnossapidettäviä ja vähemmän vikaantuvia. Myös maasto-olosuhteet välillä rajoittavat maakaapelointia.

Sähköverkon suunnittelun käyttöön on saatu myös aineistoa Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston (LUT) kanssa tehdyistä tutkimushankkeista. On havaittu, että yhtä oikeaa investointitapaa ei ole, vaan verkostoratkaisut tulee valita kuhunkin toimintaympäristöön sopivaksi.

– Sähköverkkoa kehitetään useilla eri toimenpiteillä. Maakaapeloinnin ja ilmajohdon siirtämisen teiden varsiin ohella myös pitämällä verkostoautomaation taso korkeana sekä hoitamalla vierimetsiä ja harkituissa kohteissa tarvittaessa leventämällä johtokatuja aina puuvarmaksi saakka.

Tutkimuksissa tarkasteltuja muutostrendejä ovat olleet muun muassa liikenteen sähköistyminen, aurinkosähkön tuotanto, muuttoliike maaseudulta keskustaajamiin ja edelleen suurempiin kaupunkeihin, ilmastonmuutoksen aiheuttama keskilämpötilan nousu, lämmitystapamuutokset, toimitusvarmuustavoitteiden kasvu ja investointien seurauksena kohonneet siirtohintaerot kaupunkiyhtiöiden sekä haja-asutusalueella toimivien verkkoyhtiöiden välillä.

– Nämä kaikki seikat on otettava huomioon, kun sähkönjakeluinfrastruktuuria kehitetään.

Maarakennustyöt käyntiin loppukesällä

Kytkemön perustustöitä sähköasemalla tehdään elokuun alussa ja uusi 20 kilovoltin kojeistorakennus saapuu viikolla 35. Työt rajoittuvat sähköaseman alueelle Malimäentie 4:ssä.

– Pientä melua saattaa olla työn takia kello 7–20 aikana, mutta muutoin työstä ei pitäisi aiheutua suurempaa haittaa lähialueen asukkaille. Uusi sähköasema otetaan käyttöön lokakuun lopussa, mutta lokakuun ja marraskuun vaihteessa tehdään vielä viimeistelytöinä sähköasema-alueelle uusi aita ja pintasepelöinti.

Hankkeen kustannusarvio on noin 1,4 miljoonaa euroa, johon sisältyy myös 20 kilovoltin sähköverkon kaapeloinnin muutostyöt. Pääurakoitsijana toimii ABB Power Grids ja maarakennusurakoitsijana Tuomaan Rakennus.

Lisätietoa

Matti Pirskanen Sähköasemateknikko Puhelin 044 723 7453

Savon Voima Oyj

PL 1024
(Kapteeninväylä 5)
70901 Toivala

Asiakaspalvelu
017 224 400

Maksuttomat 24H- vikapalvelunumerot:

Sähköviat
0800 307 400

Kaukolämpöviat
0800 307 800

Vaihde 017 223 111

Scroll to top