Tiedotteet

Haemme ICT-johtajaa

Julkaistu 16.10.2019 - Kategoriassa Tiedote

Vastaat tehtävässäsi Savon Voiman ICT-palvelujen tuottamisesta ja operatiivisesta toiminnasta, järjestelmä- ja palvelukokonaisuuksien kehitysstrategian rakentamisesta, projektisalkun hallinnoinnista sekä kehitysprojektien läpiviennistä.

Savon Voima luopuu kahdesta öljylämpökeskuksesta

Julkaistu 9.10.2019 - Kategoriassa Tiedote

Pitkäjänteinen kehitystyö vähäpäästöisempään tuotantoon siirtymiseksi ja paikallisten energialähteiden hyödyntämiseksi on mahdollistanut kahdesta öljylämpökeskuksesta luopumisen Juankoskella ja Tahkovuorella. Puretut lämpökeskukset tulivat elinkaarensa päähän, ja jatkossa lämmöntoimitus saadaan turvattua moderneilla ja ympäristöystävällisillä lämpökeskuksilla.

Savon Voima Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–31.8.2019

Julkaistu 2.10.2019 - Kategoriassa Tiedote

Savon Voima -konsernin liikevaihto oli 96,8 miljoonaa euroa ja se supistui edellisen vuoden vastaavasta jaksosta 20 prosenttia, johtuen myyntiliiketoiminnan siirtymisestä Väre osakeyhtiöön. Väre käynnisti toimintansa vuoden 2019 alussa. Katsauskauden liikevoitto oli 36,1 miljoonaa euroa ja se parani 29 prosenttia. Liikevoitto sisältää liiketoimintasiirrosta syntyneen kertaluonteisen tuoton 11,6 miljoonaa euroa. Liikevoitto ilman kertaluonteista tuottoa oli 24,5 miljoonaa euroa, jossa oli laskua edellisen vuoden katsauskauteen 11,8 prosenttia.

Kaukolämmön liikevaihto laski edellisen vuoden tammielokuusta noin kolme prosenttia (- 0,8 M€) keskimääräistä leudommasta helmi–huhtikuusta johtuen. Vuoden alusta kaukolämmön hinnoittelurakennetta muutettiin kustannusvastaavampaan suuntaan. Muutoksen kokonaisvaikutuksena kaukolämmöstä perittävät asiakasmaksut alenivat keskimäärin noin kaksi prosenttia. Lämmöntuotannossa käytettyjen polttoaineiden kotimaisuusaste oli tarkastelujaksolla 96 prosenttia.

Sähköntuotannon liikevaihto jäi edellisestä vuodesta noin 1,9 miljoonaa euroa. Kuivasta kesäkaudesta johtuen sähköntuotanto erityisesti vesivoimalla pieneni lähes 19 prosenttia edellisvuoden vastaavasta jaksosta.

Tammielokuussa sähkönjakelun palveluaste oli 99,97 prosenttia. Sähkön toimitusvarmuuden kehittämistä jatkettiin suunnitellusti ja sähköverkon investoinnit olivat 28,0 (38,6) miljoonaa euroa. Koko vuoden osalta sähköverkon investointien ennakoidaan olevan 49,0 miljoonaa eroa. Sähkönsiirtohinnat ovat pysyneet ennallaan katsauskauden ajan.

Savon Voiman omistajayhtiö Savon Energiaholding on jättänyt tarjouksen Kuopion kaupungille Savon Voima- ja Kuopion Energia -konsernien yhdistämisestä, jolla tavoitellaan kilpailukyvyn kehittämistä ja alueellista vaikuttavuutta. Toteutuessaan konserni olisi liikevaihdoltaan Suomen kolmanneksi suurin kuntaomisteinen energiakonserni. Fuusiosta saavutettavien synergiahyötyjen on arvioitu olevan vuosittain 6,5 miljoonaa euroa. Tavoiteaikataulussa omistajakuntien päätökset saadaan vuoden loppuun mennessä.

Lataa osavuosikatsaus kokonaisuudessaan:

OSAVUOSIKATSAUS 2/2019 (PDF)

Voimajohdon purku- ja rakennustyöt alkavat Iisalmen kaupunkialueella – aiheuttaa tilapäistä maisema- ja meluhaittaa

Julkaistu 25.9.2019 - Kategoriassa Tiedote

Savon Voima Verkon yksi yhtiön historian laajimmista saneeraushankkeista kohti säävarmaa sähköverkkoa Iisalmessa lähenee loppuaan, kun osittain asutusalueen keskellä kulkeva vanha 110 kilovoltin ilmajohto puretaan Simonniemen ja Peltomäen väliltä. Samalla Pitkälahden ja Peltomäen välille rakennetaan korvaava ilmajohto, joka on osa uutta toimintavarmempaa 110 kilovoltin rengasyhteyttä.

Tyyrinvirran lintulappuasennukset suojaavat lintuja ja parantavat sähkönjakelua Rautalammin, Konneveden ja Vesannon alueilla

Julkaistu 13.9.2019 - Kategoriassa Tiedote

Tyyrinvirta on Rautalammin tunnetuimpia lintupaikkoja ja myös maisemiltaan hieno virtavesi. Virrassa talvehtii koskikarojen ohella usein monia eri vesilintulajeja. Alue on siis linnustoltaan runsas, jonka takia alue on näyttäytynyt sähköverkoston vikapaikkalaskennan perusteella erityisen vikaherkkänä. Lyhyitä sähkökatkoja on esiintynyt runsaasti ja nyt asiaan toivotaan muutosta, kun virran ylittävään voimajohtoon asennettiin lintulaput.

1 2 ... 57 Next

Savon Voima Oyj

PL 1024
(Kapteeninväylä 5)
70901 Toivala

Asiakaspalvelu
017 224 400

Maksuttomat 24H- vikapalvelunumerot:

Sähköviat
0800 307 400

Kaukolämpöviat
0800 307 800

Vaihde 017 223 111

Scroll to top