Henkilöstö

Henkilöstöjohtamisen strategisina lähtökohtina pidämme olettamuksia, että:

 • ihmisten monipuolisella osallistumisella saavutetaan kilpailuetuja.
 • hyvällä henkilöstöjohtamisella edistetään organisaation strategioiden toteutumista. Myös organisaation strategialla edistetään henkilöstön oppimista.

Henkilöstöä koskevat strategiset painopisteet 20162020

 • Vahvistamme osaamistamme suunnitelmallisen koulutuksen ja tehtäväkierron sekä harkittujen rekrytointien avulla.
 • Kehitämme aktiivisesti keinoja käydä avointa vuoropuhelua toiminnan kehittämisestä ja tavoitteiden edistämisestä.

Yhdessä haluamme rakentaa työyhteisöä, joka vahvistaa:

 • Asiakassuuntautuneisuutta
 • Avoimuutta ja dialogisuutta työyhteisössä
 • Asioihin tarttumista ja aikaansaavuutta
 • Tulevaisuuteen suuntautumista
 • Kehityskykyisyyttä

Uudet työntekijät ja henkilöstön vaihtuvuus

Henkilöstöä vuoden aikana oli keskimäärin 182 (175) ja vuoden lopussa 188, joista vakituisia 179. Uusia vakituisia työntekijöitä palkattiin kahdeksan ja viisi henkilöä siirtyi Joroisten Energialaitoksen liiketoimintakaupan myötä konsernin palvelukseen. Palveluksestamme poistui kaksi vakituista työntekijää ja eläkkeelle jäi kuusi henkilöä.

Henkilöstöstä 71 prosenttia on miehiä ja vakituisen henkilöstön keski-ikä oli vuoden lopussa noin 48 vuotta. Keskimääräinen savonvoimalainen on työskennellyt yhtiössä 18,2 vuotta. Vuoteen 2020 mennessä  noin 22 prosenttia henkilöstöstä saavuttaa lainsäädännön mahdollistaman eläkeiän.

Työhyvinvoinnin hallinta

Savon Voiman työkyvyn hallintamalli kattaa osa-alueet, jotka olemme yhdessä valinneet työkuntoisuuden perustaksi.

Työkuntoisuuden perustana mahdollistamme:

 • työpaikkaruokailun sopimusruokapaikoissa kaikilla toimipaikoillamme
 • osaamisen ja ammattitaidon monipuolisen kehittämisen
 • henkilöstön järjestämän virkistystoiminnan, joka vahvistaa työpaikan yhteisöllisyyttä
 • liikunnallisen aktiivisuuden tuen
 • toimivan työterveyshuollon
 • toimivat työvälineet ja työturvallisen työympäristön
 • työ- ja vapaa-ajan sovittamisen esimerkiksi etätyöjärjestelyjä edistämällä

Vuonna 2014 saavutimme ensimmäistä kertaa nolla tapaturmaa -tavoitteemme. Viime vuonna yli yhden päivän poissaolon aiheuttaneita tapaturmia sattui kuitenkin kolme, huolimatta systemaattisesta työstä työturvallisuusasioissa. Kaikki tapaturmat tutkitaan ja selvitetään siihen johtaneet syyt ja ennaltaehkäisevät keinot. Silmävahingon aiheuttaneen tapaturman jälkeen päädyimme esimerkiksi tarkentamaan ohjeistusta prosessitiloissa työskentelyssä suojalasien käyttöä koskien ja hankimme asennushenkilöstölle uudet suojalasit. Raportoituja turvallisuushavaintoja tehtiin 61 kappaletta, mikä oli selvästi aiempaa vuotta enemmän.

Sairauspoissaoloprosentti vuonna 2015 oli 2,9 prosenttia. Henkilöstöstä 46 prosentilla ei ollut lainkaan sairauspoissaoloja vuonna 2015.

Savon Voima Oyj

PL 1024
(Kapteeninväylä 5)
70901 Toivala

Asiakaspalvelu
017 224 400

Maksuttomat 24H- vikapalvelunumerot:

Sähköviat
0800 307 400

Kaukolämpöviat
0800 307 800

Vaihde 017 223 111

Scroll to top