Energiatehokkuus osana toimintaa

Energiatehokkuussopimukset

Savon Voima -konserni on kaikkien liiketoimintojen osalta liittynyt energiatehokkuussopimusjärjestelmään. Sitouduimme vapaaehtoisesti noudattamaan toimenpideohjelmaa, jonka avulla lisäämme energiatehokkuutta niin omassa toiminnassamme kuin asiakkaiden energiankäytössä.

Tavoitteenamme on ollut edesauttaa asiakkaitamme säästämään vuoden aikana erilaisilla toimilla yhdeksän prosenttia omasta energiankäytöstään vuoden 2016 loppuun mennessä. Savon Voima -konsernin oman energiankäytön vastaavan ajan tehostamistavoite on viisi prosenttia. Asiakkaiden ja oman käytön tehostamisessa olemme saavuttaneet hyvin asetetut tavoitteet.

Asiakkaiden energiankäytön tehostamisen osalta toiminnan pääpaino oli asiakkaan henkilökohtaisessa energiansäästöneuvonnassa ja digitaalisten palvelukanavien kehittämisessä sekä käytettävyyden parantamisessa. Omakotiliiton ja MTK:n Pohjois-Savon Piirien kanssa käynnistimme yhteistyön aurinkosähköjärjestelmien hankinnan järjestelemiseksi. Lisäksi jokaisessa asiakaslehdessä oli neuvontaa tukevia artikkeleita kodin sähkö- ja lämpöenergian käyttöön sekä säästöön liittyvistä aiheista.

Asiakkaan henkilökohtaisten PriWatti-palvelujen energiankäytön raportointipalveluun oli vuoden 2015 loppuun mennessä rekisteröitynyt 20 200 käyttäjää. Käyntikertoja energiankäytön raportointipalvelussa oli vuoden 2015 osalta 79 600 kappaletta.

Pintalämpömittari

Lähikirjastojen kanssa yhteistyö jatkui sähkönkulutusmittareiden ja rakennusten lämpövuotojen mittaamiseen käytettävien pintalämpömittareiden lainaamisessa. Mukana oli 13 kunnan 21 lähikirjastoa ja kirjastoautoa. Mittareiden asiakaslainaamisia oli 660 kappaletta.

Omakotiliiton ja MTK:n Pohjois-Savon Piirien kanssa järjestettyyn pientuottajaseminaariin Siilinjärven Kunnonpaikassa osallistui 80 piensähköntuotannon aloittamisesta kiinnostunutta liittojen jäsentä.

Energiansäästö ja piensähköntuotanto olivat esillä järjestetyissä asiakas- ja yhteistyötilaisuuksissa. Tilaisuuksiin osallistui 1 000 henkilöä.

Asiakaslehti toimi merkittävänä kanavana energiansäästön ajankohtaisasioissa. Vuodenaikoihin sopivia kodin energiansäästöä tukevia artikkeleita julkaisimme yhteensä 11 kappaletta.

Olemme olleet mukana 6.-luokkalaisille suunnatussa Itä-Suomen Yrityskylä -oppimisympäristössä energiankäytön ja -säästön teemalla. Yrityskylässä oppilaat ovat saaneet tutustua eri ammatteihin, oppien samalla yhteiskunnan ja talouden perusteita.

Jatkoimme kehitystyötä uusien tuotteiden ja palveluiden osalta, joilla pyritään kannustamaan kaukolämpöasiakkaita tehokkaampaan lämmönkäyttöön. Tässä kehitystyössä hyödynnämme erityisesti kaukolämpöasiakkaiden lämmönkulutuksen tuntimittauksesta etäluennalla saatavia käyttötietoja. Vuoden 2016 aikana tavoitteenamme on käyttöönottaa muun muassa asiakkaiden sopimustehon automaattinen tarkastaminen.

Vuoden 2016 alussa otimme käyttöön vuonna 2015 pilotoidun kaukolämpöasiakkaan energia-analyysin ja laitekatselmuspalvelun. Palvelun avulla asiakas saa analyysin omien kaukolämpölaitteiden kunnosta, omasta energiankäytöstä sekä mahdollisista energiansäästömahdollisuuksista.

Julkaisimme PriWatti-palvelussa  kaukolämpöasiakkaiden energiankäytön raportointiosion. Palvelun avulla kaukolämpöasiakkaat voivat muun muassa seurata ja vertailla omaa kaukolämmön käyttöään vuosi-, kuukausi-, viikko-, päivä- ja tuntitasolla.

Oman toiminnan tehostamisen pääpaino muodostui hajautetun sähköntuotannon verkkoon liittämisestä ja osaamisen syventämisestä. Energiantuotannon energiatehokkuus kehittyi pääasiassa investointien kautta. Lisäksi teimme Savon Voima -konsernin kaikkien liiketoimintojen osalta energiakatselmuksen.

Sähkön mikrotuotannon sähköverkkoon kytkentä ja sähkön myynnin kiinnostus lisääntyi edellisvuoteen verrattuna merkittävästi. Kiinnostuksen kohteena oli pääasiassa pienen aurinkosähköjärjestelmän hankinta, jolla voi korvata osan ostosähköstä ja myydä mahdollisen ylijäämäenergian markkinoille. Vuonna 2015 jakeluverkkoomme kytkettiin 55 uutta aurinkosähköjärjestelmää, yhteisteholtaan 200 kWp. Yhteensä aurinkosähköjärjestelmiä on kytketty 70 kappaletta, jotka ovat yhteisteholtaan 306 kWp.

Sähköntuotanto- ja kaukolämpöyksikön oma toiminta tehostui rakentamalla kaukolämmön tuotantolaitoksia, joissa on parempi hyötysuhde ja uusimalla vanhoja laitteistoja energiatehokkaammiksi. Lisäksi raskaan polttoöljyn korvaaminen kevyellä polttoöljyllä on vähentänyt omakäyttölämmön kulutusta, koska kevyttä polttoöljyä ei tarvitse lämmittää kuten raskasta polttoöljyä.

Suurimpina tuotannon energiatehokkuutta parantavina investointeina vuonna 2015 olivat Iisalmen voimalaitoksen yhteyteen rakennettu savukaasupesuri lämmöntalteenottolaitteistolla sekä Kiltuan vesivoimalaitoksen saneeraus. Iisalmen savukaasupesurilla saavutamme vuositasolla noin 22 000 MWh säästön polttoaineen käytössä, joka vastaa noin 1 100 omakotitalon lämmitykseen tarvittavaa polttoainemäärää. Kiltuan vesivoimalaitoksen saneeraus paransi sähköntuotannon hyötysuhdetta ja kasvatti laitoksen sähköntuotantoa vuodessa noin 425 MWh, joka on noin kuusi prosenttia enemmän kuin aiemman vuoden tuotanto. Lisäksi laiteuusintojen seurauksena omakäyttösähkön määrä pienenee noin 60 MWh vuodessa, joka on noin 40 prosenttia aikaisemmasta vuosittaisesta omakäyttösähkön määrästä.

Uuden energiatehokkuuslain velvoittamana vuonna 2015 Savon Voimassa tehtiin konsernin energiakatselmus. Energiakatselmuksessa tilastoitiin kaikkien liiketoimintojen energiankäyttö. Tilastointi sisälsi kaukolämmön tuotannon ja siirron, sähköntuotannon sekä sähköasemat. Lisäksi katselmuksessa selvitettiin mahdollisuudet parantaa näiden osa-alueiden energiatehokkuutta. Konsernin energiakatselmukseen sisällytettiin vaadittu määrä kohdekatselmuksia, joissa on analysoitu tarkemmalla tasolla tiettyjen kohteiden energiankäyttö ja energiatehokkuuden tehostamismahdollisuudet. Nämä kohdekatselmukset tehtiin Iisalmen voimalaitoksella sekä Makkaralahden, Simonniemen ja Peltosalmen sähköasemilla. Konsernin energiakatselmus tulee päivittää vuonna 2019 ja päivitettyyn katselmukseen sisällytetään uudet kohdekatselmukset. Kohdekatselmusten tekeminen aloitetaan vuonna 2017 Suonenjoen biolämpökeskuksen energiakatselmuksella.

Savon Voima Oyj

PL 1024
(Kapteeninväylä 5)
70901 Toivala

Asiakaspalvelu
017 224 400

Maksuttomat 24H- vikapalvelunumerot:

Sähköviat
0800 307 400

Kaukolämpöviat
0800 307 800

Vaihde 017 223 111

Scroll to top