Kaukolämpö

Investoinnit

Iisalmen voimalaitoksen muutostyöt

Lokakuussa 2015 otimme käyttöön Iisalmen voimalaitoksella lämmöntalteenottolaitteistolla varustetun savukaasupesurin. Lämmöntalteenottolaitteiston teho on kahdeksan megawattia. Pesurin lämmöntuotannon avulla saavutettu polttoaineen säästö vuodessa on noin 22 000 MWh, josta raskasta polttoöljyä on 4 000 MWh, turvetta 13 000 MWh ja puuta 5 000 MWh. Pesurin ansiosta Iisalmen kaukolämmöntuotannon vuosihyötysuhde paranee lähes kymmenen prosenttia. Pesuri-investoinnin yhteydessä uusimme laitosalueen vanhat öljysäiliöt uusilla ympäristöturvallisuutta parantavilla ja nykyistä tuotantoa paremmin palvelevilla öljysäiliöillä.

Nipanen, aurinko-pelletti -lämpökeskus

Tahkovuoren Nipasen pelletti-aurinkolämpökeskus

Otimme käyttöön marraskuussa 2015 Nipasen kaukolämpöverkossa pellettilämpökeskuksen, joka tuottaa osan kaukolämmöstä myös aurinkoenergialla. Lämpökeskuksella korvasimme raskasta polttoöljyä käyttäneen lämpökeskuksen, joka aiemmin tuotti lämmön Nipasen kaukolämpöverkkoon. Lämpökeskuksen katolle asennettiin 500 kW pellettikattilan lisäksi 12 neliömetriä aurinkolämpökeräimiä, joiden tuottaman lämmön avulla esilämmitetään kaukolämpöverkon paluuvettä ennen sen lopullista lämmittämistä pellettikattilassa.

Aurinkolämpökeräimet tuottavat lämpöä pääsääntöisesti helmi–lokakuun välisenä aikana. Kokeilemme lämpökeskuksella aurinkolämmön toimivuutta muun tuotannon yhteydessä ja selvitämme sen hyödyntämismahdollisuuksia tulevaisuuden energiantuotannossa.

Pielaveden biolämpökeskus

Joulukuussa 2015 otimme käyttöön Pielavedellä uuden neljän megawatin tehoisen biolämpökeskuksen. Uusi biolämpökeskus täydentää paikkakunnan kotimaisiin polttoaineisiin perustuvaa kaukolämmöntuotantoa. Pielavedellä aiemmin olleen biolämpökeskuksen jäädessä vielä käyttöön, saamme uuden biolämpökeskuksen avulla kasvatettua kotimaisten polttoaineiden osuutta Pielaveden kaukolämmön tuotannossa lähes sataan prosenttiin. Uuden biolämpökeskuksen avulla korvaamme raskasta polttoöljyä kotimaisilla polttoaineilla vuodessa noin 7 000 MWh.

Vara- ja huippulämpökeskusinvestoinnit

Otimme Pieksämäellä marraskuussa 2015 käyttöön uuden 12,8 MW kevyttä polttoöljyä käyttävän vara- ja huippulämpökeskuksen. Lisäksi Varpaisjärvellä otimme lokakuussa 2015 käyttöön uuden kolmen megawatin kevyttä polttoöljyä käyttävän vara- ja huippulämpökeskuksen.

Varpaisjärven öljylämpökeskus korvasi samalla tontilla aiemmin olleen käyttöikänsä päähän tulleen öljylämpökeskuksen. Vara- ja huippulämpökeskusinvestoinneilla parannamme lämmön toimitusvarmuutta, mutta investoinneilla on uuden tekniikan myötä myös päästöjä vähentävä ja energiatehokkuutta parantava vaikutus.

Pieksämäen voimalaitoksen muutostyöt

Lokakuussa 2015 allekirjoitimme hankintasopimuksen vuonna 2016  Pieksämen voimalaitokselle rakennettavasta savukaasupesurista kuuden megawatin tehoisella lämmöntalteenottolaitteistolla. Savukaasupesurin lämmöntuotanto nostaa Pieksämäen kaukolämmöntuotannon vuosihyötysuhdetta yli kymmenen prosenttia säästämällä polttoainetta vuodessa noin 20 000 MWh. Lisäksi korvaamme laitosalueen vanhan öljysäiliön uusilla ympäristöturvallisuutta parantavilla ja nykyistä toimintaa paremmin palvelevilla öljysäiliöillä.


SAVON VOIMAN MYYDYN KAUKOLÄMMÖN OMINAISPÄÄSTÖKERTOIMET (g,kg/myyty MWh)

PAIKKAKUNTA CO2 (kg) SO2 (g) NOx (g) Hiukkaset (g)
Iisalmi 315 848 902 14
Kiuruvesi 6 3 17 2
Pielavesi 36 193 411 193
Keitele 1 408 919 611
Siilinjärvi 4 1 62 10
Toivala/Vuorela 87 60 328 30
Nilsiä 90 481 791 100
Karttula 235 774 767 93
Juankoski 58 345 616 302
Pieksämäki 340 362 706 14
Leppävirta 114 335 536 7
Suonenjoki 163 139 626 5
Rautalampi 153 370 834 555
Maaninka 74 425 815 510
Varpaisjärvi 45 525 833 511
Tahkovuori 25 121 369 83
Lapinlahti 94 120 268 150
Nipanen 382 2137 1452 275


NO = typen oksidit eli NO ja NO2
SO= rikkidioksidi

CO= fossiilisten polttoaineiden poltossa syntyvä hiilidioksidi


LÄMMÖN JA YHDISTETYN SÄHKÖNTUOTANNON POLTTOAINEET

Polttoainejakauma 2015

Graafissa on esitetty vuoden 2015 polttoaineiden käytön jakautuminen. Kotimaisten polttoaineiden käyttömäärä oli 94,9 %.


POLTTOAINEIDEN KÄYTÖN KEHITYS (tuhatta MWh)

Polttoaineiden käytön kehitys 2015

Savon Voima Oyj

PL 1024
(Kapteeninväylä 5)
70901 Toivala

Asiakaspalvelu
017 224 400

Maksuttomat 24H- vikapalvelunumerot:

Sähköviat
0800 307 400

Kaukolämpöviat
0800 307 800

Vaihde 017 223 111

Scroll to top