Rekisteröinti-ilmoitukset ja ympäristöluvat

Vuonna 2015 Savon Voima Oyj:n Iisalmen voimalaitokselle myönnettiin uusi ympäristölupa. Vanhan ympäristöluvan tarkistamispäivämäärä umpeutui, ja samalla uuteen ympäristölupaan sisällytettiin laitoksella toteutetut uudistustyöt, kuten öljysäiliöiden uusiminen sekä savukaasupesurin rakentaminen.

Nilsiän Ukko-Paavontien sekä Varpaisjärven Puutarhatien vanhojen lämpökeskusten ympäristöluvat rauetettiin laitosten purkamisen myötä. Molemmissa purkukohteissa kartoitettiin maaperän pilaantuneisuus, eikä puhdistustarvetta havaittu. Puutarhatielle rakennettiin uusi kevytöljylämpökeskus, joka pienen kokonsa vuoksi ei edellytä ympäristölupaa tai rekisteröintiä.

Parhaillaan vireillä ovat Pieksämäen voimalaitoksen, Suonenjoen Koulukadun sekä Nilsiän Puutarhatien ympäristölupien muutoshakemukset.

Ympäristönsuojelulain mukainen pienten energiantuotantoyksiköiden rekisteröinti-ilmoitus tehtiin Pieksämäen Kangaskadun uudesta kevytöljylämpökeskuksesta, Pielaveden Lämpökujan uudesta biokattilasta sekä Joroisten Mutalantie 16:n biolämpökeskuksesta.

Savon Voima Oyj

PL 1024
(Kapteeninväylä 5)
70901 Toivala

Asiakaspalvelu
017 224 400

Maksuttomat 24H- vikapalvelunumerot:

Sähköviat
0800 307 400

Kaukolämpöviat
0800 307 800

Vaihde 017 223 111

Scroll to top