Sähköntuotanto

Vesivoima

Savon Voiman vesivoiman tuotantomäärä oli 122 GWh, ollen noin 38 prosenttia suurempi kuin edellisenä vuonna. Vesivoiman tuotantomäärän kasvu johtui runsaista sateista, ja lisäksi edelliseen vuoteen nähden tuotantoa kasvatti Joroisten liiketoimintakaupassa vuodenvaihteessa 20142015 Savon Voiman omistukseen siirtyneet Liunan ja Maaveden vesivoimalaitokset. Liunan vesivoimalaitokselle toteutettiin automaatiosaneeraus, joka saatiin päätökseen elokuussa. Kiltuan vesivoimalaitoksen vuonna 2014 aloitettu turbiini- ja automaatiosaneeraus saatiin päätökseen maaliskuussa 2015.

Tuulivoima, ydinvoima ja pientuotanto

Tuulivoiman tuotantomäärä oli 20 GWh, mikä on 33 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuotena. Tuulivoiman tuotanto Innopower Oy:n Kemin Ajoksen tuulipuistossa pysytteli edellisen vuoden tasolla ollen 15 GWh. Tuulivoiman tuotantomäärän lisäys johtui EPV Tuulivoima Oy:n Vähänkyrön tuulivoimapuiston tuotannon käynnistymisestä.

Ydinvoimaosuuksien sähkön tuotantomäärä kasvoi 19 prosenttia edellisen vuoden tasosta ollen 78 GWh. Tuotannon kasvu johtui Kymppivoima Oy:n kautta vuonna 2014 hankituista Olkiluoto 1 - ja Olkiluoto 2 -ydinvoimaosuuksista.

Savon Voiman pientuottajilta hankkiman sähkön määrä pysyi edellisvuoden tasolla ollen noin kaksi gigawattituntia.

Päästökauppa

Päästökauppa on järjestelmä, jonka avulla pyritään EU:n kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoitteen saavuttamiseen. Savon Voima Oyj:ssa päästökaupan piiriin kuuluvat Iisalmen ja Pieksämäen voimalaitokset sekä kyseisten paikkakuntien kaukolämpöverkkoihin kuuluvat pienemmät vara- ja huippulämpökeskukset.

Vuodelle 2015 Savon Voima Oyj saa maksuttomia päästöoikeuksia yhteensä 50 369 tCO2, ja toteutuneet päästöt (ennen todentamista) olivat 110 609 tCO2 (112 337 tCO2 vuonna 2014). Alijäämän kattamiseksi päästöoikeuksia ostettiin käytettäväksi vuoden 2015 palautuksiin 60 000 EUA. Sähköntuotannolle ei maksuttomia päästöoikeuksia enää tällä päästökauppakaudella myönnetä, jolloin sähköntuotannolle aiheutuvat kustannukset päästökaupan johdosta ovat noin 164 000 €. Päästöoikeustarvetta pyritään vähentämään muun muassa puuperäisten polttoaineiden käyttöä lisäämällä ja parantamalla laitosten hyötysuhdetta.


LÄMMÖN- JA SÄHKÖNTUOTANNON PÄÄSTÖJEN KOKONAISMÄÄRÄN KEHITYS (tuhatta kg)

Lämmön- ja sähköntuotannon päästöjen kokonaismäärän kehitys


Sähkön tuotantotuki ja alkuperätakuu

Iisalmen ja Pieksämäen voimalaitoksilla vuonna 2015 metsähakkeella tuotetusta sähköstä Savon Voima tulee saamaan syöttötariffitukea yhteensä noin 201 000 €, tuotantotuen ollessa metsähakkeella tuotetusta sähköstä 15,87 €/MWh.

Sähkön alkuperätakuita tuotimme vuonna 2015 Pohjois-Savossa yhdeksällä vesivoimalaitoksella ja puuperäisillä polttoaineilla Iisalmen ja Pieksämäen sähkön ja lämmön yhteistuotantovoimalaitoksilla sekä tuotanto-osuusvoimalaitoksilla muualla Suomea. Tuulivoimaa tuotimme tuotanto-osuuksillamme Kemin Ajoksen ja Torkkolan tuulipuistoissa. Edellisten lisäksi tuotimme bioenergiaan perustuvia alkuperätakuita puuperäisistä polttoaineissa omistamillamme tuotanto-osuusvoimalaitoksilla muualla Suomea.

Tuotimme vuonna 2015 alkuperätakuita yhteensä 195 669 kappaletta, mistä pohjoissavolaisella vesivoimalla tuotettuja alkuperätakuita myytiin 72 563 kappaletta Iso-Britanniaan Lecs-tuotteena.

Savon Voiman VihreäVoima-lisäominaisuuden sähkönhankinta on alkuperätakuilla varmennettua.

Savon Voima Oyj

PL 1024
(Kapteeninväylä 5)
70901 Toivala

Asiakaspalvelu
017 224 400

Maksuttomat 24H- vikapalvelunumerot:

Sähköviat
0800 307 400

Kaukolämpöviat
0800 307 800

Vaihde 017 223 111

Scroll to top