Henkilöstö

Henkilöstöjohtamisen strategisina lähtökohtina pidämme olettamuksia, että:

 • ihmisten monipuolisella osallistumisella saavutetaan kilpailuetuja.
 • hyvällä henkilöstöjohtamisella edistetään organisaation strategioiden toteutumista. Myös organisaation strategialla edistetään henkilöstön oppimista.

Henkilöstöä koskevat strategiset painopisteet 20162020

 • Vahvistamme osaamistamme suunnitelmallisen koulutuksen ja tehtäväkierron sekä harkittujen rekrytointien avulla.
 • Kehitämme aktiivisesti keinoja käydä avointa vuoropuhelua toiminnan kehittämisestä ja tavoitteiden edistämisestä.

Yhdessä haluamme rakentaa työyhteisöä, joka vahvistaa:

 • Asiakassuuntautuneisuutta
 • Avoimuutta ja dialogisuutta työyhteisössä
 • Asioihin tarttumista ja aikaansaavuutta
 • Tulevaisuuteen suuntautumista
 • Kehityskykyisyyttä

Uudet työntekijät ja henkilöstön vaihtuvuus

Henkilöstöä vuoden aikana oli keskimäärin 177 ja vuoden lopussa 179, joista vakituisia 173. Uusia vakituisia työntekijöitä palkattiin viisi ja palveluksestamme poistui seitsemän vakituista työntekijää ja eläkkeelle jäi 11 henkilöä.

Henkilöstöstä 70 prosenttia on miehiä ja vakituisen henkilöstön keski-ikä oli vuoden lopussa noin 47 vuotta. Keskimääräinen savonvoimalainen on työskennellyt yhtiössä 17,8 vuotta. Tulevien viiden vuoden aikana noin 17%  henkilöstöstä saavuttaa lainsäädännön mahdollistaman eläkeiän.

Työhyvinvoinnin hallinta

Savon Voiman työkyvyn hallintamalli kattaa osa-alueet, jotka olemme yhdessä valinneet työkuntoisuuden perustaksi.

Työkuntoisuuden perustana mahdollistamme:

 • työpaikkaruokailun sopimusruokapaikoissa kaikilla toimipaikoillamme
 • osaamisen ja ammattitaidon monipuolisen kehittämisen
 • henkilöstön järjestämän virkistystoiminnan, joka vahvistaa työpaikan yhteisöllisyyttä
 • liikunnallisen aktiivisuuden tuen
 • toimivan työterveyshuollon
 • toimivat työvälineet ja työturvallisen työympäristön
 • työ- ja vapaa-ajan sovittamisen esimerkiksi etätyöjärjestelyjä edistämällä

Vuonna 2014 saavutimme ensimmäistä kertaa nolla tapaturmaa -tavoitteemme. Sittemmin tavoitetta ei ole saavutettu. Vuonna 2016 yli yhden päivän poissaolon aiheuttaneita tapaturmia sattui kolme, huolimatta systemaattisesta työstä työturvallisuusasioissa. Kaikki tapaturmat tutkitaan ja selvitetään siihen johtaneet syyt ja ennaltaehkäisevät keinot. Silmävahingon aiheuttaneen tapaturman jälkeen päädyimme esimerkiksi tarkentamaan ohjeistusta prosessitiloissa työskentelyssä suojalasien käyttöä koskien ja hankimme asennushenkilöstölle uudet suojalasit. Raportoituja turvallisuushavaintoja tehtiin ennätykselliset 171 kappaletta, mikä oli selvästi aiempaa vuotta enemmän, jolloin havaintoja dokumentoitiin 61 kappaletta.

Sairauspoissaoloprosentti vuonna 2016 oli 3,4 (2,9 prosenttia). Henkilöstöstä 47,5 prosentilla ei ollut lainkaan sairauspoissaoloja vuonna 2016.

Savon Voima Oyj

PL 1024
(Kapteeninväylä 5)
70901 Toivala

Asiakaspalvelu
017 224 400

Maksuttomat 24H- vikapalvelunumerot:

Sähköviat
0800 307 400

Kaukolämpöviat
0800 307 800

Vaihde 017 223 111

Scroll to top