Energiatehokkuus osana toimintaa

Savon Voima -konserni on kaikkien liiketoimintojen osalta liittynyt Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusjärjestelmään kaudelle 2017–2025. Sitoudumme vapaaehtoisesti noudattamaan toimenpideohjelmaa, jonka avulla lisäämme energiatehokkuutta niin omassa toiminnassamme kuin asiakkaiden energiankäytössäkin.

Asiakkaiden energiatehokkuuden parantamisen osalta toiminnan pääpaino oli vuonna 2017 asiakkaan henkilökohtaisessa ja eri palvelukanavien kautta tapahtuvassa energiansäästöneuvonnassa. Lähikirjastojen kanssa yhteistyö jatkui energiankulutus- ja pintalämpömittareiden lainaamisena, ja asiakaslehdessä julkaisimme neuvontaa tukevia artikkeleita kodin sähkö- ja lämpöenergian käyttöön liittyvistä aiheista. Lisäksi jatkoimme kehitystyötä uusien palveluiden ja tuotteiden osalta, joiden avulla asiakkaan on mahdollista tehostaa omaa kaukolämmön käyttöään.

Asiakkaan sähköisten PriWatti-palveluiden energiankäytön raportointipalveluun oli vuoden 2017 loppuun mennessä rekisteröitynyt 27 900 käyttäjää. Käyntikertoja energiankäytön raportointipalvelussa oli vuoden 2017 aikana 127 900 kpl. 

Lähikirjastojen kanssa yhteistyö jatkui sähkönkulutusmittareiden ja rakennusten lämpövuotojen mittaamiseen käytettävien pintalämpömittareiden lainaamisena. Mukana oli 21 lähikirjastoa ja kirjastoautoa. Mittareiden asiakaslainaamisia oli 309 kpl. 

Vuonna 2017 saimme ensimmäiset kaukolämpöasiakkaat uuden LämpöTalkkari-palvelun pariin. LämpöTalkkari on älykäs kiinteistön lämmityksen säätö, jonka avulla saavutetaan paremmat asuinolosuhteet sekä säästöä kiinteistön lämmön käytössä. Säätö leikkaa lisäksi asiakkaan tehopiikkejä ja vähentää tätä kautta öljynkäyttöä kaukolämmön tuotannossa ja näin lämmön käyttö saadaan ajoitettua edullisimman ja ympäristöystävällisimmän lämmöntuotannon aikaan.

Jatkoimme vuonna 2017 asiakkaiden kaukolämpölaitteiden kunnossapitoon liittyvien palveluiden tarjoamista. Suurimman suosion saavutti vuonna 2017 kaukolämpölaitteiden kuntotarkastukset, joita myytiin yhteensä 138 kappaletta. Lisäksi asiakkaat käyttivät kaukolämpölaitteiden uusintaan sekä korjaukseen liittyviä palveluitamme. Asiakkaiden kaukolämpölaitteiden oikealla toiminnalla varmistetaan asiakkaan lämmitysjärjestelmän lisäksi koko kaukolämpöjärjestelmän energiatehokas toiminta.

Oman toiminnan energiatehokkuuden parantumiseen vaikuttivat merkittävimmin jakeluverkkoa vahvistavat korvausinvestoinnit sekä omaan energiantuotantoon tehdyt investoinnit.

Merkittävin oman energiantuotannon energiatehokkuutta parantanut investointi vuonna 2017 oli savukaasujen pesu- ja lämmöntalteenottojärjestelmän rakentaminen Kiuruveden biolämpökeskukselle. Savukaasujen lämmön talteenotolla saavutetaan noin 9000 MWh:n polttoaineen säätö, joka vastaa noin 40 kerrostalon vuosittaisen lämmöntarpeen tuotantoa.

Oman energiantuotannon energiatehokkuutta kehitettiin lisäksi yksittäisten vanhojen laitteiden, kuten esimerkiksi pumppujen korvaamisella paremman hyötysuhteen pumpuilla. Lisäksi tehostamista tapahtui sekä omakäyttölämpöjen sekä säätöjen parantamisella.

Savon Voima Oyj

PL 1024
(Kapteeninväylä 5)
70901 Toivala

Asiakaspalvelu
017 224 400

Maksuttomat 24H- vikapalvelunumerot:

Sähköviat
0800 307 400

Kaukolämpöviat
0800 307 800

Vaihde 017 223 111

Scroll to top