Sähköntuotanto

Vesivoima

Savon Voima Oyj:n 11 vesivoimalaitoksella tuotetun sähkön tuotantomäärä oli 102 GWh eli noin 9 % edellisvuotta enemmän.

Velvoiteistutukset toteutettiin istutussuunnitelmien mukaisesti lukuun ottamatta Sälevän kuhaistutuksia, jotka jäivät vaillinaisiksi poikasten puutteellisen saatavuuden takia. Puuttumaan jääneet istutukset suoritetaan vuoden 2018 istutusten yhteydessä.

Vesistösäännöstely sujui kohtalaisen hyvin: vähäiset ylitykset tapahtuivat syyskuussa Salahminjärvellä ja Korpisilla hetkellisten paikallisten runsaiden sateiden vuoksi. Ylityksistä ei aiheutunut haittaa rantakiinteistöille.

Juankosken mittava säännöstelypadon korjaus valmistui marraskuussa. Pato säilyy nyt hyvässä toiminnallisessa kunnossa pitkälle tulevaisuuteen.

Patojen määräaikaistarkastukset tehtiin Sorsakosken ja Salahmin padoilla. Tarkastuksissa todettiin patojen olevan patoturvallisuuden kannalta hyvässä kunnossa.

Tuulivoima, ydinvoima ja pientuotanto

Tuulivoiman tuotantomäärä vuonna 2017 oli 15,26 GWh. Savon Voiman jakeluverkkoon tuulivoiman tuotantoa liitettiin 10 MVA ja tuotantoa siirrettiin 8 GWh. 
Yhteiskuntasitoumus

Savon Voiman pientuottajilta hankkiman sähkön määrä oli reilut kaksi gigawattituntia, mikä vastaa noin 100 sähkölämmitteisen omakotitalon tai 700 kerrostalohuoneiston vuotuista sähkönkäyttöä. Vuonna 2017 jakeluverkkoomme kytkettiin yhteensä 260 uutta aurinkosähköjärjestelmää, yhteisteholtaan 1452 kWp. Jakeluverkkoomme on kytketty yhteensä yli 400 aurinkosähköjärjestelmää, joiden yhteisteho on yli 2000 kWp. 

Lisätietoa aiheesta löytyy tekemämme Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen sivulta.

Päästökauppa

Päästökauppa on järjestelmä, jonka avulla pyritään EU:n kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoitteen saavuttamiseen. Savon Voima Oyj:ssa päästökaupan piiriin kuuluvat Iisalmen ja Pieksämäen voimalaitokset sekä kyseisten paikkakuntien kaukolämpöverkkoihin kuuluvat pienemmät vara- ja huippulämpökeskukset.

Vuodelle 2017 Savon Voima Oyj sai palautuksiin yhteensä 39 767 EUA, ja toteutuneet päästöt olivat 111 530 tCO2 (vuonna 2016 116 520 tCO2). Alijäämän kattamiseksi päästöoikeuksia ostettiin vuoden 2017 palautuksiin yhteensä 75 000 EUA. Sähköntuotannolle ei maksuttomia päästöoikeuksia enää tällä päästökauppakaudella myönnetä, jolloin sähköntuotannolle aiheutuvat kustannukset päästökaupan johdosta olivat noin 114 000 €. Päästöoikeustarvetta pyritään vähentämään muun muassa puuperäisten polttoaineiden käyttöä lisäämällä ja parantamalla laitosten hyötysuhdetta.

Sähkön tuotantotuki ja alkuperätakuu

CHP:n eli yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuotannon sähköntuotanto oli vuonna 2017 noin 66 GWh ollen noin 9 % edellisvuotta suurempi. Iisalmen ja Pieksämäen voimalaitoksilla metsähakkeella tuotetusta sähköstä Savon Voima tulee saamaan syöttötariffitukea yhteensä noin 242 000 € tuen ollessa metsähakkeella tuotetulle sähkölle 18 €/MWh.

Sähkön alkuperätakuita tuotimme vuonna 2017 Pohjois-Savossa 11 vesivoimalaitoksella ja puuperäisillä polttoaineilla Iisalmen ja Pieksämäen sähkön ja lämmön yhteistuotantovoimalaitoksilla sekä tuotanto-osuusvoimalaitoksilla muualla Suomea. Savon Voimalla alkuperätakuita tuotettiin omilla tuotantolaitoksilla vuonna 2017 yhteensä 122 309 MWh.

Savon Voima Oyj

PL 1024
(Kapteeninväylä 5)
70901 Toivala

Asiakaspalvelu
017 224 400

Maksuttomat 24H- vikapalvelunumerot:

Sähköviat
0800 307 400

Kaukolämpöviat
0800 307 800

Vaihde 017 223 111

Scroll to top