Sähköverkko

Sähköverkkojen ympäristövaikutukset

Sähköverkkojen ympäristövaikutusten huomiointi on tärkeä osa sähköverkkojen suunnittelua, komponenttivalintaa ja rakentamista. Tämä tarkoittaa muun muassa pinta- ja pohjavesien suojelun sekä muiden luonto- ja kulttuuriarvojen järjestelmällistä huomioimista, sekä tarkoituksenmukaisen maankäytön edistämistä.

Verkostohankkeiden ympäristövaikutuksia - Savon Voima Verkko

Rakennamme vuosittain yli 1 000 kilometriä uutta sähköverkkoa, josta osan toteutamme maakaapelina ja osan ilmajohtorakenteisena. Pyrimme minimoimaan sähköverkkorakentamisen haitallisia ympäristövaikutuksia muun muassa seuraavin keinoin:

  • Maaseudulle suunnitellut ilmajohdot pyrimme sijoittamaan teiden varsille, jolloin vikoja esiintyy vähemmän, viankorjuu nopeutuu, tieturvallisuutta lisäävä näkemäalue laajenee ja maisemavaikutukset ovat metsän keskelle rakennettavia johtoja vähäisemmät.
  • Pohjavesialueilla korvaamme verkostosaneerausten yhteydessä kaikki riskikomponentit nykyaikaisilla ratkaisuilla, kuten korvaamalla pylväsmuuntamot puistomuuntamoilla.
  • Kaikissa muuntaja- tai muissa öljyvahinkotapauksissa toteutamme välittömän ensitorjunnan aloittamisen jälkeen jälkihoitotyöt aina ulkopuolisen asiantuntijan valvonnassa.
  • Siirrämme ranta-alueilla kulkevat sähköverkot lähistöllä olevien teiden varsille, ja sijoitamme harkiten vesistöjen välittömässä läheisyydessä olevat muuntamot kauemmaksi vesistöistä.
  • Varustamme linnustolle tärkeiden vesistöjen läheisyydessä riskipaikoilla sijaitsevat sähköjohdot tarvittaessa huomiomerkein.

Lisätietoa säävarma sähköverkko -hankkeesta löydät täältä

Vierimetsänhoitoa - Savon Voima Verkko

Johtoalueiden vierimetsien hoito

Sähköjohtojen vierimetsien hoidolla pyrimme vähentämään etenkin tykkylumen aiheuttamia sähkökatkoja ja vikoja. Metsissä toteutamme taimikonhoitoa ja harvennuksia noin kymmenen metrin leveydellä johtoaukean reunasta. Vuonna 2017 hoitotöitä toteutettiin yhteensä yli 724 kilometrin matkalla Nilsiässä, Kiuruvedellä, Vieremällä, Keiteleellä, Vesannolla, Siilinjärvellä, Leppävirralla ja Pieksämäellä sekä pienempiä kokonaisuuksia myös muualla verkkomme alueella. Vierimetsänhoitoa toteuttavat urakoitsijamme ovat olleet vuoden aikana yhteydessä maanomistajiin vierimetsien hoidosta sopiessaan. 

Savon Voima Oyj

PL 1024
(Kapteeninväylä 5)
70901 Toivala

Asiakaspalvelu
017 224 400

Maksuttomat 24H- vikapalvelunumerot:

Sähköviat
0800 307 400

Kaukolämpöviat
0800 307 800

Vaihde 017 223 111

Scroll to top